Categorie archief: Omgeving

De straat zit weer dicht

Vlak voor de kerst zijn de wegwerkzaamheden in de hoogste versnelling verder opgepakt, en zit de straat weer dicht. De werkzaamheden zijn helaas nog niet helemaal klaar, er zal nog wel wat open gaan. Hier hebben we huis-aan-huis post over ontvangen van de Deelgemeente. De nieuwe plantenbakken zijn geïnstalleerd, en een paar enthousiastelingen hebben er al wat nieuwe aanplant in gezet.

We hopen de bakken weer snel mooi verder beplant te kunnen krijgen. We hebben de Deelgemeente gevraagd of zij hier een rol in kunnen spelen en er zijn contacten gelegd met enkele buurtinitiatieven. We zullen zelf ook onze handen uit de mouwen moeten steken. Hopelijk hebben we snel weer mooie groene bakken voor de deur!

Een boek over de GKH-School

20140221-nieuws-boek-GKHVoor wie graag leest en de school aan de overkant ook wel eens wat beter wil leren kennen: onderwijsjournaliste Anja Vink heeft een jaar lang met een brugklas op de GKH meegedraaid en haar ervaringen opgeschreven in het boek “Van deze kinderen ga je houden”. Ongetwijfeld verkrijgbaar bij de betere boekhandel.

Zie ook deze link: http://hetkind.org/2013/10/04/eerbetoon-aan-vmbo-klas-en-hun-leraar-vincent-van-deze-kinderen-ga-je-houden/.

Schiedamseweg op zijn kop.

Sinds een week wordt de kruising Schiedamseweg Spanjaardstraat Jan Kruijffstraat opnieuw ingericht. De kruising is afgesloten tot augustus 2011. Daarna zullen werkzaamheden starten in het kader van de herinrichting van de Mathenesserdijk, deel bij de Molenstomp tot aan de schoolingang. In januari tot maart 2012 zal het deel vanaf de school tot aan de Spangesekade heringericht worden.

Veel afwezigen tijdens vergadering Bewonersplatform.

20070203-delfshavenwapenGisterenavond, 10 maart, werd weer de kwartaalvergadering van het ‘Bewonersplatform Mathenesserdijk’ gehouden. Er waren helaas veel afwezigen. Op de vergadering werden standpunten uitgewisseld m.b.t. lopende zaken op de dijk. Onze VvE-leden worden hiervan altijd op de hoogte gebracht in de VvE-ledenvergaderingen(vast agendapunt). 
Monitorgroep.
Voorts wordt tijdens dit overleg altijd de agenda opgesteld voor de eerstvolgende vergadering van de ‘Monitorgroep Mathenesserdijk’. Daarin zitten behalve bewoners ook ambtenaren van de dS+V, deelgemeente, politie en indien aan de orde ook vertegenwoordigers van b.v. woningbouwcorporaties. De agendapunten, voor de komende Monitorgroepvergadering van donderdag 7 april aanstaande, zijn:

* voorbereiding evaluatie Regiegroep
* herinrichting Mathenesserdijk en schoolplein
* voortgang bestemmingsplan rond garages
* afvalcontainers
* sloop DOMA-gebouw (v. Dorp II)

Deelraadsleden Delfshaven kwamen naar de bewoners toe.

20110210-Mathenesserdijkmetgras8474Gisterenavond vond er een bijzondere deelraadsvergadering plaats. Praktisch alle leden van de deelraad Delfshaven kwamen op locatie luisteren en kijken en praten op- en over de Mathenesserdijk. Onze VvE was goed vertegenwoordigd. Naast twee van onze drie bestuursleden zat ook dhr. Bakker er vanuit de groep bewoner20110210-mathdijk29360s die zich bezighoudt met ondermeer plannen voor de herinrichting van de Spangesekade.

Wie waren er?
Vertegenwoordiging van de deelgemeente (ambtelijk niveau), het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente, COM-wonen, PWS, politie, RCTH (theateropleiding) en van het Bewonersplatform en een aantal andere bewoners waren er ook.

Presentaties.
Er werden presentaties gehouden door mw. An Huitzing van de gemeente (dS+V), dhr. Bart Boerema van de deelgemeente en Paul-Peter Kuper van het bewonersplatform. Daarna konden volop vragen worden gesteld, door raadsleden, bewoners en alle anderen. Ook werd ruimte geboden voor discussie.

Wandeling.
Tevens was een straatwandeling georganiseerd waar diverse malen bij bepaalde aandachtsgebieden stilgestaan werd. Vanuit onze VvE kunnen wij achteraf aangeven dat het een goede ervaring was, vooral om zoveel ambtenaren en raadsleden een vrije avond beschikbaar stelden om met de bewoners de dijk onder de loep te nemen.

Gesprek bestuur G.K. van Hogendorpschool openhartig.


Het was gisteren een openhartig en bijzonder20070410-hogendorpschool10541 prettig gesprek met dhr. Joop de Bruin van het bestuur van de G.K. van Hogendorpschool aan de Mathenesserdijk.
Volgens bewoners een ware verademing na de moeizame gesprekken die zij ruim anderhalf jaar lang iedere keer weer opstartten met de schooldirecteur. Juist daarom zochten bewoners noodzakelijkerwijs, na een teleurstellend einde van de communicatie met de schooldirecteur, het schoolbestuur op.


Er werd gisteren in alle openheid tussen bewoners en meneer J. de Bruin gesproken over de geschiedenis van de overlast, de mislukte communicatie met de directeur die, volgens bewoners, eigenlijk niet wilde communiceren met bewoners, de bemiddelingspogingen van de politie, de uitslag van de buurt-enquete over de actuele overlast (die dhr. de. Bruin toegemaild gwekregen had), het ontbreken van een schoolplein en suggesties voor oplossingen daarvoor, en de uitwaaiering van leerlingen voor en na schooltijd naar andere plekken in de wijk waar ook overlast ervaren wordt, zoals de zogeheten ‘visplekken’. 

Ook werd een verzameling foto’s door bewoners overlegd van de overlastgevende jeugd van de G.K. van Hogendorpschool. Afspraken zijn gemaakt met het schoolbestuur om vooral verder te praten totdat de communicatie weer goed loopt met de school, want een school in een wijkdeel waar niet wordt gecommuniceerd met omwonenden kan nooit goed zijn, nee, zelfs uiteindelijk tegen de school werken. 

Volgende week zal opnieuw contact zijn tussen dhr. de Bruin en de omwonenden. Dan zal bekeken worden hoe we de communicatie met de school gaan vlottrekken. Het verleden willen bewoners niet alsmaar blijven oprakelen, maar vooral naar de actualiteit en de toekomst kijken. Wordt vervolgd dus!

11 april a.s. gesprek met bestuur G.K. van Hogendorpschool (herhaald bericht).

20070410-hogendorpschool10541Na het eerste initiatief -in juli 2005 !- dat onze VvE nam om de overlast door een aantal leerlingen van de v. Hogendorpschool op te lossen, wordt nu weer een volgende stap gezet. Op 11 april heeft (het bestuur van) onze vereniging een ontmoeting met het bestuur van de school. De onder bewoners van omliggende straten gehouden enquete wordt daar ondermeer besproken. Maar ook zeker de mislukte communicatie met de directeur van de school, ondanks de herhaalde en goede bemiddeling door de vorige buurtagent Victor Spencer in 2006. 

Bewoners verwijten de directeur telkens weer niet open te staan voor hun problemen en vooral niet bereidwillig te zijn ècht naar hen te luisteren. De VvE zette een enquete op om een laatste up-to-date beeld van de overlast te hebben. Er kwam een representatieve reactie op de enquete. Veel bewoners van en rond onze VvE geven in de enquete inderdaad nog steeds aan flinke overlast te ervaren van leerlingen. Er is ook nogal wat agressie ervaren door omwonenden. Ook bestaat er angst voor represailles door leerlingen als men hen aanspreekt. 

De overlast door de leerlingen van “de school zonder schoolplein” moet stoppen, maar ook de communicatie moet in feite goed en adequaat zijn. Zolang een school niet adequaat kan (wil?)communiceren met omwonenden is er iets geks aan de hand. Omwonenden kunnen niet allemaal gaan verhuizen omdat er een school staat. Iedereen moet in de buurt van een school eigenlijk zonder angst en overlast kunnen leven. De buurtagent Spencer vertrok helaas naar een andere functie en kon bewoners niet meer bijstaan. De nieuwe buurtagent volgt de zaak, toont ook oprechte interesse en is zeker bereid te helpen waar nodig. De bewoners zullen hem dan ook zeker vragen als dit nodig is. 

Trapje hogerop. 
Noodgedwongen zocht de VvE na de mislukte communicatie met de directeur vorig jaar november contact op met het schoolbestuur. Een trapje hogerop, uit noodzaak dus eigenlijk. Gelukkig hebben bewoners goede hoop op dit gesprek op 11 april. Uit het contacten tussen bewoners met het bestuurslid van de school blijkt bij deze man een grote bereidwilligheid tot oplossingen te komen en het mailcontact tot nu toe is open en prettig. 11 april zal een delegatie van bewoners het schoolbestuur bezoeken om de hele zaak te bespreken. Bewoners doen al bijna twee jaar allerlei pogingen de zaak adequaat op te lossen en dit is wéér een nieuwe stap in een hopelijk goede richting.

Monitorgroep Mathenesserdijk opgericht.

Vanavond is feitelijk de monitorgroep opgericht waarin sleutelfiguren van de dijk samen met overheden de problematiek en leefbaarheid op zullen pakken op onze Mathenesserdijk e.o.Eerder waren er contacten onderling maar de zaak is nu gebundeld. Zo’n 10 à 14 bewoners en deelnemers vanuit deelgemeente, politie en opbouwwerk vormen samen de groep die enige malen per jaar zullen samenkomen. De problematiek van de Spanjaardstraat is eerder ook via zo’n groep succesvol aangepakt. Aangezien er voldoende “versnippering” van bewoning en van activiteiten op de dijk is, is een brede delegatie zoals deze noodzakelijk. Fysieke inrichting, veiligheid en sociale samenhang zullen de hoofditems zijn. Een uitwerking van onderwerpen is er al op papier maar een eerstvolgende keer zal bundeling van alle punten en prioriteitenstelling aan de orde komen. Niet dat deze groep alles zal oplossen. Maar de groep zal er wel bovenop zitten! |Maar bewoners moeten vooral zelf ook actief blijven. 

Informatiestromen. 
Informatie naar bewoners en vanuit bewoners is in zo’n monitorgroep essentieel. Sleutelfiguren kunnen zo hun achterban informeren. En vanuit de achterban kunnen zaken weer in de monitorgroep aangekaart worden. Informatie en communicatie zullen hierdoor zeker verbeteren. Maar ook de problemen waar velen last van hebben zullen hopelijk worden aangepakt. Hoog op de prioriteitenlijst staan al de parkeerproblematiek en de garageoverlast. 

Wie zitten er in? 
Op deze website willen wij geen volledig namenlijstje noemen. Onze VvE is in elk geval goed vertegenwoordigd. Drie bewoners uit ons huizenblok zitten in de monitorgroep. Op de eerstkomende ledenvergadering van onze VvE zal nadere informatie worden verstrekt vanuit de monitorgroep. 

Toename overlast / onveilig gevoel door hanggroepjongeren.

20070329-hanggroepOok op “de andere visplek” wordt steeds weer overlast ervaren. Hier gaat het om overlast, omdat die plek tussen twee huizenblokken in, nogal eens (ook ’s avonds laat) door hangjongeren wordt bezocht. Als bewoners aangeven niet gesteld te zijn op het geschreeuw (veelal openbaar alcoholgebruik en dronkenmansgelal en milieudelicten {blikjes, flessen e.d. in de Schie} door lokale jongelui) dan trekken de jongeren naar “De Visplek”, het parkje aan de Mathenesserdijk/het eind van de R. Manzstraat, aan de Schie. Daar neemt dan de overlast veelal verder toe. Dat is sowieso een plek van veel overlast voor omwonenden. Vooral in de warmere jaargetijden, en dan vooral ’s avonds laat en ’s nachts (zie het eerdere bericht over deze plek). 


Maar nu hebben wij het over de andere visplek, feitelijk pal tegenover de hoofdingang van de G.K. van Hogendorpschool aan de Mathenesserdijk, beneden aan het water. Daar is tussen de beide huizenblokken een betonnen plaats gecreëerd met betonnen zitblokken om te relaxen aan de Schie. Normaal gevist wordt er praktisch nooit en men gaat er normaal ook niet zitten omdat het er onverzorgd en vuil is, het er onveilig oogt en het er eigenlijk gewoon ongezellig uitziet. Typisch een plek die gecreëerd is voor hangjongeren die uit het zicht willen staan, zou je kunnen stellen. En dat is dan ook de voornaamste bezoekersgroep. 

Bewoners wonen er pal tegenaan en dat is storend omdat de herrie die met hanggroepen gepaard gaat, vooral ’s avonds, tegen de huizen weerkaatst en zo overlast geeft. Ook klagen bewoners over een “onveilig gevoel”. Nu het hangseizoen weer begonnen blijkt, wordt de toenemende overlast weer duidelijk kenbaar gemaakt door bewoners. 

Pension Le Cave. 
Ook het bekende pension Le Cave geeft weer meer overlast momenteel: er wordt veel naar boven geschreeuwd en gefloten omdat deurbellen afwezig of kapot zijn of niet worden gebruikt. Ook dit geeft in stillere tijden, ’s avonds en ’s nachts, de meeste overlast. 

Hoort het er gewoon bij? 
Je kunt je afvragen, zo wordt gezegd, of overlast en wonen in herrie en onveiligheid er niet gewoon bij hoort in zo’n buurt? Klagen en aangeven van misstanden doen bewoners jaar in jaar uit. Kijk maar eens naar alle toestanden die ontstaan door het weghalen van enorme hoeveelheden parkeerplaatsen. De brieven aan gemeente en wethouder van 2005 kan je zo weer toesturen, er is niks gebeurd. Kijk naar de overlast in het parkje wat we net noemden; er wordt al jaren op detzelfde manier over geklaagd. De overlast houdt onverminderd aan. Is overlast, zo hoor je zeggen, niet een bijbehorend deel van het leven in een achterstandswijk als Delfshaven? Onze VvE doet in elk geval stevig haar best om de leefomgeving op te knappen waar ze kan en overlast te blijven aangeven, op dit moment via deze website. Laten we ons vooral positief blijven inzetten!

Dakpark Delfshaven komt eraan!

In Rotterdam in Delfshaven ligt een railemplacement dat niet meer gebruikt wordt. De locatie biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen. 


Bedrijfsruimten en park 
Er komt een flink aantal bedrijfsruimten. Bovenop 20070314-dakparkde bedrijfsruimten komt een mooi groen dakpark. Dit is voor Nederland een uniek project. De bedrijfsruimten bieden werkgelegenheid. En tegelijkertijd gaat een jarenlange wens van bewoners in vervulling: er komt meer groen in de wijken! De ontwikkeling is een samenwerkingsproject tussen de Gemeente Rotterdam en Dura Vermeer Vastgoed BV. 

Planning 
De gemeente mikt op een snelle start van de bouw. Ontwerpers maken dit jaar de definitieve ontwerpen voor het gebouw en het park. De verwijdering van de sporen vindt najaar 2006 plaats. Daarna start de grondsanering. 

Dura Vermeer 
Het definitieve startmoment ligt in handen van Dura Vermeer. Zoals dat bij alle nieuwbouw gaat, wil Dura Vermeer eerst voor zo’n 70 procent van de bedrijfsruimten zekerheid hebben over de verhuringen. Pas daarna starten zij met bouwen. De ontwikkelaar is zelf verantwoordelijk voor de acquisitie van bedrijven en voorzieningen. 

Eerste paal zomer 2007 

In de planning staat wel dat de eerste paal in zomer 2007 de grond in gaat. Als het gebouw klaar is, start de aanleg van het park: zomer 2009. De verwachting is dat een jaar later de feestelijke opening van het dakpark plaatsvindt (najaar 2010) 

Ontwerp 
Het groene karakter van het park staat centraal. Een park met grasweiden, bomen en bosschages. Verspreid over het park komen voorzieningen als bankjes, speelplekken en terrassen. De toegankelijkheid van het park krijgt alle aandacht. Door middel van trappen en hellingbanen zijn de verschillende hoogten van het park te bereiken. Ook komt er een lift. 

Het idee is om water een belangrijke rol te laten spelen in het park en langs de hoofdroutes van het park een ‘waterstroom’ te laten lopen. 

In het park komen drie bijzondere tuinen met een eigen thema. In het centrum van het park komt een Mediterane tuin met een mooie winterkas waarin kuipplanten kunnen overwinteren en een horecagelegenheid gevestigd is. Aan de kant van het Marconiplein komt een speeltuin met spannende speelelementen die gebruik maken van de verschillende hoogten in het park. En aan de kant van het Hudsonplein komt een tuin waar onder leiding van Creatief Beheer kinderen, jongeren en volwassen uit de omliggende wijken actief zullen zijn. 

Buro Sant & Co maakt het ontwerp in opdracht van de Gemeente Rotterdam. Het voorlopig ontwerp wordt in het najaar 2006 met bewoners en belangstellenden besproken. Hieronder ziet u één van de laatste concept schetsen van het toekomstige park. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via de website van onze VvE!