Verstopping riool/ pompput

Begin januari bleek de pompput weer verstopt met allerhande troep. De put was na daadkrachtig optreden van enkele eigenaren (waarvoor nogmaals dank!) vrij snel weer op orde.

In de toekomst zal een externe firma periodiek de pompput komen preventief schoonspuiten. Noodacties door eigenaren zullen dan hopelijk niet meer nodig zijn. Het onderhoud van de pompput en het achterriool is immers geen verantwoordelijkheid van enkele eigenaren, maar van ons allemaal.

20140221-nieuws-riool01   20140221-nieuws-riool02

Daarom is (zoals ook besloten in de ledenvergadering) een extern bedrijf ingeschakeld om e.e.a. geheel schoon te spuiten. Dit bedrijf trof in januari ook een ernstige opstopping aan in de achterleidingen. In de week van 18 februari is ‘zwaar geschut’ ingezet om deze opstopping(en) te verhelpen. Helaas is dit onderhoud niet tevoren aangekondigd en bij enkele eigenaren is voor zover het bestuur nu al weet sprake geweest van overlast. Het bestuur heeft hier contact over met het onderhoudsbedrijf.

We willen er nogmaals de aandacht op vestigen dat er géén (frituur)vet / olie, specie-/cementresten, textiel, verfresten etc. via het riool geloosd mag worden (art. 7.5 Huishoudelijk Reglement). Voor zover mogelijk zal het bestuur hier strenger op handhaven, evt. via boetes.