_uitgelicht_geschiedenis

Geschiedenis

Sinds 1972 wordt het authentieke deel van Delfshaven aangemerkt als “beschermd stadsgezicht”. Er zijn vele historische bezienswaardigheden in oud-Delfshaven, historische achtergronden in geschrift, oude prenten en foto’s. Want waar wij nu leven, leefden eens onze voorvaderen. De Schielandse Hoge Zeedijk werd in de 12e eeuw door monniken opgeworpen en volgde het traject van Maas en Hollandse IJssel vanaf Vlaardingen tot Gouda om het land te beschermen tegen het water van de rivieren die toen in directe verbinding stonden met de Noordzee. Een gedeelte van deze zeewering is de Mathenesserdijk die in de 13e eeuw aangelegd werd. Deze dijk beschermde het land ten noord-oosten, waaronder de “Matenes Polder”, tegen overstromingen. Hierlangs is later de Delfshavense Schie gegraven. De Mathenesserdijk was tot ongeveer 1910 een onderdeel van de hoofdverbinding in het wegennet tussen Rotterdam en Schiedam. Voorbij de sluis ging de Mathenesserdijk over in de Rotterdamsedijk die na de annexatie van Delfshaven door Rotterdam in 1886 werd hernoemd tot Havenstraat.

In het hoekpand aan de oostkant van de Mathenesserdijk bij de Lage Erfbrug zit nu Café Soif. Vroeger heette dit pand uit 1886 Herberg De Vergulde Swaen. De herberg wordt genoemd in oude stukken omdat er openbare veilingen werden gehouden. Op veel oude foto’s en ansichtkaarten is deze herberg een duidelijk herkenbaar oriëntatiepunt. De vergulde zwaan staat nog steeds bovenop de dakkapel. Het hoekpand aan de westzijde is uit begin 20e eeuw en gebouwd na de doorbraak van de Nieuwe Binnenweg naar de Schiedamseweg. Boven het café op de hoek van de Mathenesserdijk en de Schiedamseweg is een gedenksteen te zien met daarop de oude en de nieuwe weg naar Schiedam. In 1909 kwam de Schiedamseweg gereed als nieuwe doorgaande verbinding tussen Rotterdam en Schiedam. Wanneer men vanaf de Schiedamseweg de Mathenesserdijk verder oploopt treft men in het smalle gedeelte een aantal historische panden aan, waaronder “De Fabriek”. Verderop verbreedt de straat zich en staat tegenover verzorgingshuis “de Schans” en de “G.K. van Hogendorpschool” een langgerekt huizenblok dat nu bestaat uit koopwoningen volgens het zogeheten maatschappelijk gebonden eigendom. Loopt men nog een paar meter verder, dan volgt aan de rechterzijde een huizenblok van 10 panden, elk met 3 appartementen, totaal 30 appartementen. Dat huizenblok vormt onze Vereniging van Eigenaren. Aan het einde van ons huizenblok bevindt zich een splitsing van wegen. Boven loopt de Mathenesserdijk door tot het Marconiplein. Naar beneden loopt de Spangense Kade, ter hoogte van een plantsoen aan het water, dat wel “De Visplek” wordt genoemd. Hier vinden buurtgenoten vertier en wordt een deel van het plantsoen sinds de zomer van 2005 mede onderhouden door bewoners van ons huizenblok.

Doordat jarenlang huisjesmelkers iedere besluitvorming in vergaderingen van onze VvE konden tegenhouden, werd helaas geen groot onderhoud gepleegd. In 1999 kwam het bestuur echter in handen van eigenaren/bewoners van de panden zelf, doordat een aantal bewoners-eigenaren door had, dat zij op dat moment toevallig een meerderheid vormden ten opzichte van huisjesmelkers. De onwelwillende pandjesbazen vertrokken langzaamaan, mede door de actieve houding van goedwillende bewoners-eigenaren, die verhogingen van de kwartaalbijdragen en eenmalige financiële bijdragen doorvoerden alsmede een stringent huisreglement.

Het nieuwe bestuur vond destijds samenwerking met administratiekantoor Van der Cammen Vastgoed, om de VvE op financiële en administratieve zaken alsmede bij het behandelen van onderhoudsklachten te ondersteunen. Sinds enige jaren proberen wij, t.w. de Vereniging van Eigenaren, ons huizenblok in goede staat van onderhoud te krijgen. Door het weinig actieve optreden van het bestuur/de administrateur in de 17 jaar die vooraf gingen aan 1999 moet er echter een enorme inhaalslag gemaakt worden. Jaar na jaar vroeg het huidige bestuur subsidie aan bij de deelgemeente Delfshaven en de gemeente Rotterdam in het kader van particuliere woningverbetering. Echter, wij werden iedere keer afgewezen. In 2004 werd onze straat tijdelijk aangewezen als hotspotgebied. De gemeente Rotterdam wijst deze gebieden aan met als doel controles uit te voeren op bewoning teneinde de betreffende straat of wijk veiliger en leefbaarder te maken. Echter, dit had een averechts effect op ons huizenblok. Er bleek ondermeer een toename van huisjesmelkers in ons huizenblok. In augustus 2005 kwam het bestuur dan ook in actie tegen de nadelige effecten van het toenmalig gemeentebeleid en zocht, na lang heen en weer communiceren met de (deel-)gemeente zonder positief resultaat, de media (lees meer hierover in het “nieuwsarchief” onderaan onze Nieuwspagina op deze website.) Gevolgen van deze actie en de aandacht in de media leidde zelfs tot kamervragen aan drie toenmalige ministers. In 2006 werd, op kosten van eigenaren zelf, het huizenblok gerenoveerd. Nieuwe kozijnen met authentiek glas-in-lood, gevelreiniging enzovoorts zorgden ervoor dat het gebouw er inmiddels uitziet als “de Parel van de Mathenesserdijk”. Wij hopen door al onze acties ons streven naar harmonie, woongenot en veiligheid te kunnen voortzetten.

Foto’s uit de oude doos
Klik hier voor een aantal foto´s uit de oude doos. Wilt u uw oude foto´s ook op deze website publiceren? Dat kan. U kunt de foto’s e-mailen naar info@vve-mathenesserdijk.nl.

Site van Vereniging van Eigenaren