Categorie archief: Omgeving

“Het gesprek” is geweest: met open vizier vooruit kijken.

Gisterenmiddag om 16.00 uur vond het gesprek plaats op de Deelgemeente Delfshaven met bewoners van de Mathenesserdijk. Uiteindelijk kwam dit gesprek tot stand na een ontmoeting tussen PvdA-deelraadvoorzitter Gonçalves en bewoners Patrick Boel en Sam Lensen. 

20070203-delfshavenwapenPremtime. 
Deze ontmoeting vond plaats tijdens een televisieinterview op de Mathenesserdijk naar aanleiding van de uitzending van Premtime op Ned. 3 in januari 2007. In die uitzending sprak kritisch tv-presentator Prem met het bestuur van onze Vereniging van Eigenaren over de gevolgen van de Rotterdamwet. 

Delegatie van 9 man. 
Bewoners kwamen met een delegatie van 4 mensen, t.w. dhr. Patrick Boel (actief eigenaar van de dijk die zich al jaren inspant inzake de kadevernieuwing en zaken in onze straat en wijk.) en het voltallig bestuur van onze Vereniging van Eigenaren t.w. Frans van Weelden (secretaris), Peter Klein Gunnewiek (penningmeester) en Sam Lensen (voorzitter). De deelgemeente zat met 5 man sterk aan tafel, t.w. Peter Kalksma (beleidsadviseur Meldpunt Overlast), mr. Chris H.M. Reijmers (wijkcoördinator wijkkantoor Delfshaven Zuid), Cies de Theije (portefeuillehouder Fysiek, Communicatie en Bedrijfsvoering Deelgemeente Delfshaven), Jur Verbeek (stadsmarinier Delfshaven) en Carlos Gonçalves (voorzitter Deelgemeente Delfshaven). 

Hartelijk welkom.
 
Na een hartelijk welkom door Carlos Gonçalves begon het gesprek, dat in een rustige en prettige sfeer verliep. Het praatpapier dat bewoners eerder hadden toegemaild werd doorgelopen. We zijn bewust niet verzand in behandelen van aparte voorbeelden en zaken uit het verleden die allemaal zijn misgelopen Juist probeerde eenieder met open vizier vooruit te kijken. (wel is er ‘n afspraak tussen de stadsmaninier en de bewoner van één bepaalde woning binnen de VvE waar grote overlast ervaren wordt.) 

Kennismakend karakter. 
Het bijna twee uur durende onderhoud had een kennismakend karakter, waarin diverse gespreksitems nader werden besproken. De bewoners kregen uiteindelijk het advies om de problemen te bespreken met mr. Chris H.M. Reijmers (wijkcoördinator wijkkantoor Delfshaven Zuid) en indien zij er daar niet uit zouden komen, konden zij altijd de deelraad benaderen. Ook is het Meldpunt Overlast het punt om overlast te blijven melden. 

Nadere afspraak. 
Een nadere afspraak zal nu gemaakt moeten worden tussen mr. Reijmers en de bewoners. Voor een vergadering op 22 februari a.s. van de wijkveiligheidsmonitorgroep werden bewoners alvast door mr. Reijmers uitgenodigd. Na het gesprek van vanmiddag laten de bewoners dit weekend alles wat gezegd is eerst nog eens eventjes bezinken. 

Er hangt vanmiddag veel vanaf!

Vanmiddag om 16.00 uur heeft een delegatie van bewoners de Mathenesserdijk een gesprek met de voorzitter van de Deelgemeente Delfshaven en diens (juridische) medewerker(s) alsmede met de stadsmarinier J. Verbeek. De volgende bespreekpunten zijn vanuit bewoners ingebracht: 

“MEDESTANDERS
Op de Mathenesserdijk is een groot aantal eigenaren georganiseerd in actieve VvE’s en er zijn enkele sleutelfiguren die samen met de bewoners een actief netwerk vormen dat een heel groot deel van de Mathenesserdijk bestrijkt.
Wat we vragen van de deelgemeente is, om ons als medestanders te zien in het verbeteren van de Mathenesserdijk en blijk te geven van erkenning van de bijdrage die we leveren. Dat kan de deelgemeente doen door:
1. sleutelfiguren pro-actief informeren over van belang zijnde onderwerpen
2. in gesprek gaan om informatie te krijgen en gezamenlijk dingen aan te pakken
3. een oplossingsgerichte houding (‘warme wind mee’, trekkersrol door deelgemeente) in plaats van bureaucratisch(‘koude tegenwind’, ‘verkeerde loket’).
4. overdragen van relevante kennis voor het aanpakken van problemen
5. praktische ondersteuning, bijvoorbeeld in de zin van faciliteiten en onkostenvergoeding

HOT ITEMS
Er is een aantal concrete onderwerpen, waarbij dit al direct in de praktijk kan worden gebracht:
1. Aanpakken slechte verhuurders door het (juridisch) ondersteunen van VvE’s en gerichte handhaving.
2. Voorlichting aan eigenaren/bewoners over de regelgeving (bouwverordening, huisvestingsverordening) betreffende inwoning/kamerverhuur, om hen niet af te schrikken maar te helpen.
3. Invoeren van parkeervergunningen in de buurt ter bestrijding van parkeeroverlast door auto’s van buiten de buurt.
4. Ondersteunen van bewoners bij verbeteren van de leefomgeving (plantenbakken plaatsen, jeu-de-boul baan aanleggen, bestrijden zwerfvuil)

Via de pers, gesprekken en toegestuurde notities is al veel informatie gegeven over wat er zoal speelt. Met bovengenoemde punten willen we het gesprek brengen op afspraken om er iets aan te gaan doen.” (tot zover citaat) 

Dit “praatpapier” is eergisteren naar alle betrokkenen gemaild. 

Er hangt veel vanaf. 
Toen Premtime TV gisteren bij voorzitter Sam Lensen informeerde hoe het inmiddels was na de eerste uitzending bij Premtime TV op Nederland 3, vertelde deze over het onderhoud morgen met de stadsmarinier en met de deelgemeente: “Er hangt veel vanaf…”, meldde hij aan de redactie van Premtime TV. “…het is belangrijk om open en positief in dit gesprek te staan. Dat doen we ook. Maar het is ook tijd dat er iets gebeurt en dat het ditmaal niet bij praten blijft. Uit dit gesprek zal blijken of de overheid ons als bewoners van dit stuk Rotterdam ons serieus neemt”, zei hij. 

3e artikel in Algemeen Dagblad in één week.

Op 18 januari besteedde het Algemeen 20070128-artikel3ADjan07Dagblad aandacht aan de situatie rond onze Vereniging van Eigenaren voor de 3e keer in een week. Hiernaast ziet u een scan van dit krantenartikel. 

Ook weekbald “De Maasstad” bracht een artikel over de kwestie. Zie hierover het betreffend item op deze website.

Nieuw huis in de gribus.

Een kijkje op de Mathenesserdijk en het is net een uit elkaar gevallen puzzel. Allerlei niet passende 20070127-Delfshavenbynight11692stukjes: rotzooi, duistere onveilige stukken, overlastgevende hangjeugd van/bij de G.K. van Hogendorpschool, afbraakpandjes, mooi opgeknapte Jugendstilwoningen, nette oude woningblokken, hele rijen stinkende garages, drugspanden, leuke restaurantjes, vervallen leegstand, opgeknapte oudbouw etc. etc. Een groot probleem dat we hier op de dijk ervaren is ondermeer, dat er een, voor ons, zo’n ‘onhelder’ beleid gevoerd wordt. 

In de gribus. 
Natuurlijk is nieuwbouw goed in oude wijken. Neem de van Dorp lokatie. Maar wie gaat of wil er wonen? Namelijk, het is her en der om de nieuwe woningen heen een rotzooitje. Mogelijk trekt dit dan voorlopig hoogstens mensen, die dat niets kan schelen. Bijvoorbeeld, hoe leuk de van Dorp locatie er ook uitziet op tekening, het zijn woningen waar je voor zo’n twee ton feitelijk in de gribus moet wonen. Kijk om je heen en loop de Mathenesserdijk eens af van begin tot eind… Overal op de Mathenesserdijk zijn hele stukken onverzorgd, onveilig, vervuild, dichtgespijkerd of vervallen. 

Wijntje in je vuile keuken. 
Soms begrijpen wij het beleid echt niet hier… Je hebt een hele vuile keuken vol troep, na een heftig feestje. Je gaat midden in de rotzooi alléén wat glazen wassen en opwrijven. De rest blijft een smerige bende. Smaakt een lekker wijntje dan goed, uit die glazen tussen opgestapelde pannen en vuile rommel? Nèt zo goed als dat de keuken schoon is, fris ruikt, schoon is en er een bloemetje staat? 

Wat zouden we o.a. willen? 
Wij als actieve positieve VvE op de dijk zetten ons, net zoals een aantal anderen, volledig in om de wijk veiliger, socialer, beter te maken. Laat de (locale) overheid nu eens goed nadenken en contact zoeken met vertegenwoordigers van al die mensen die vooruit willen in dit soort straten. Laten we samen dan eens kijken in de praktijk, dan vanachter een bureau. En overheid, geef de goedwillenden eens een steuntje in de rug bij al hun werkzaamheden om de buurt schoon, heel en veilig te houden. Iets meer dan 100,- per jaar opzoomergeld dus. Laat dat geld, gecontroleerd, terecht komen bij de mensen die er wat mee kunnen en willen in de praktijk van alledag. Moet je eens zien hoe de boel opknapt. En pas dan is nieuwbouw, in de intussen opgeknapte straten een uitdaging. Maar laat de goedwillenden niet wegtrekken, zoals nu gebeurd. Werk ze niet tegen. Aan de éne kant nieuwbouw om kansrijken te trekken, aan de andere kant weglopende kansrijken, waardoor de straat onfris en verpauperd blijft. Overheid, dat is krom! Wij willen hier vooruit, maar kunnen niet alles alleen zonder geld en zonder enige ondersteuning. Word eens wakker in die torens met bureau’s… 

De prijzen van de woningen op de te bouwen van Dorp lokatie zijn € 166.000 v.o.n. – € 226.000 v.o.n. (bron: http://www.qasa.nl/projecten/)

Vandaag in `de Maasstad` op de voorpagina (gewijzigd)

In “de Maasstad”, weekblad te Rotterdam e.o., staan we deze week (vandaag) op de voorpagina. Het interview daartoe werd eerder deze week al afgenomen. In de kop staat onze straat genoemd, op de voorpagina. Iedereen kreeg het blad vandaag in de brievenbus hier in ons huizenblok. Ook in de regio rondom ons uiteraard. 


Hieronder treft u de letterlijke tekst uit het krantenartikel: 

“Het gaat bergafwaarts met de Mathenesserdijk”
Door Anne-Rose Hermer
 

Er zijn mensen die graag iets van hun buurt willen maken, te beginnen met hun eigen huizenblok. De VVE Mathenesserdijk 328-246 is hier acht jaar mee bezig. Maar na een periode bergopwaarts gaat het de laatste tijd weer bergafwaarts. 

Eigenaar/verhuurder Sam Lensen, voorzitter VVE 328-346 en Frans van Weelden, secretaris en de ‘technische commissie doen er hun best voor hun huizenblok én voor de buurt. De komst van de Rotterdamwet maakt hun taak er niet makkelijker op. “De Rotterdamwet is op zich niet slecht, maar het gaat mis bij de uitvoering en handhaving van deze wet. De verkeerde mensen worden lastiggevallen. De Rotterdamwet pakt voor deze buurt negatief uit in plaats van positief”, vinden de heren. “Niet mogen verhuren aan mensen die minder dan 120% van het minimumloon verdienen heeft namelijk vervelende gevolgen voor de buurt.” 

Tot 1999 was het bestuur van het huizenblok Mathenesserdijk 328-346 niet in handen van eigenaar/bewoners, maar van een beheerkantoor in Rijswijk dat honderden VVE’s onder zijn hoede heeft. “Ongeveer 60% van dit huizenblok was in handen van huisjesmelkers”, vertelt Lensen. “Die hielden besluitvorming omtrent onderhoud tegen. Zodra de ‘nette’ eigenaren in de meerderheid waren, hebben we een coupe gepleegd. Het gevolg was dat we zelf de VVE bestuurden en de macht terug hadden. Eindelijk ging het langzaam beter. Dit zijn grote huizen. Veel mensen verhuren een deel van hun huis om zo de hypotheek te kunnen betalen. Ik verhuur zelf ook. Twee mensen op drie etages.” 

Dit aantal staat schril contrast met zoals twintig mensen op één etage. Dat willen verhuurders als Lensen niet. Maar de komst van de Rotterdamwet maakt het goedwillende eigenaren moeilijker om huurders te vinden. Aan een student(e) verhuren mag niet, want die verdient geen 120% van het minimumloon. Iets verhuren betekent dat er een interventieteam langs kan komen. “Ik heb ze al een paar keer binnen gehad. Een bonafide buurman van me zelfs ruim 20 keer in anderhalf jaar! Ik stoor me erg aan de brutale vragen die me gesteld worden. Of ik alcohol en drugs gebruik. En een van mijn huurders, een jonge vrouw uit een beschermd gezin, moest vertellen hoeveel bezoek van mannen ze krijgt! Maar de huisjesmelkers die nog steeds binnen dit blok actief zijn? Bij hun woningen wordt niet open gedaan. Er zit niet eens een bel”, aldus Lensen. De stalen deuren die zo nu en dan geplaatst worden bij een pand van een huisjesmelker maakt op Van Weelden en Lensen geen indruk, want die worden na twee maanden weer verwijderd. 

Van Weelden heeft veel problemen met een buurman die een compleet appartement heeft gebouwd in de ruimte naast…hun slaapkamer! En het gaat om behoorlijk overlastgevende huurders. De ellende bereikt een hoogtepunt, maar zelfs de dS+V kan niets doen. Inmiddels bemoeit stadsmarinier Jur Verbeek zich met de kwestie. “Willen ze mensen met geld hierheen lokken? Doe dan iets aan die vieze garages op de Mathenesserdijk, plekken waar gedeald wordt en het feit dat de het toestaan van langdurig parkeren van ‘vrachtwagenachtigen’op de Spangensekade leidt tot overdekte werkplekken van nog steeds actief zijnde Keilewegdames”, waarschuwen Lensen en Van Weelden. 

Afgelopen donderdag in het AD voor de 3e keer in 1 week.

Afgelopen donderdag 18 januari besteedde het Algemeen Dagblad aandacht aan de situatie rond onze Vereniging van Eigenaren voor de 3e keer in 1 week. In dit artikel, dat hopelijk zo snel als mogelijk op deze site te lezen zal zijn, wordt aandacht gegeven aan de stadsmarinier. Deze zou met de ernstige situatie op huisnr. 346 bezig zijn. Ook wordt aandacht besteed aan de Rotterdamwet. Morgenavond geeft het bestuur overigens weer een interview af (inzake de door ons ervaren keerzijde van de Rotterdamwet) aan een journaliste van een lokale krant. 

Le Cave. 
Verder wordt in het artikel in het AD van donderdag j.l. weer aandacht gegeven aan overlast vanuit het naastgelegen Pension Le Cave en de visie vanuit de GGD te Rotterdam en vanuit de GGD te Amsterdam.

Vanmiddag op Radio Rijnmond.

Naar aanleiding van de krantenartikelen is vandaag een radiointerview te horen tussen 16 en 18 uur op Radio Rijnmond. 

Het interview is zojuist afgenomen hier op straat. Patrick Boel (actieve eigenaar/bewoner en deels verhuurder van een pand aan de dijk), Sam Lensen (voorzitter VvE) en Carlos Gonçalves (voorzitter deelgemeente Delfshaven) gaan met elkaar in gesprek.

Vandaag weer in het Algemeen Dagblad (gewijzigd).

Vandaag staat op pagina 4 (weer) een flink artikel in het Algemeen Dagblad. Delen uit het interview met 20070117-krantAD17-1-07bewoners Riet en Frans van Weelden en met onze voorzitter van de VvE worden naast meningen gelegd van diverse politici zoals Harreman (PvdA), Hulman (VVD) en Sorensen (Leefbaar Rotterdam). Het stuk heeft als titel “Invoering van de Rotterdamwet heeft het eerder verslechterd. Raampoepert verbijstert politiek.” 


Gelukkig gaat het artikel niet zo zeer over de vervuiling vanuit Pension Le Cave aan onze dijk. Het artikel gaat vooral over de keerzijde van de Rotterdamwet zoals die op de Mathenesserdijk ervaren wordt. Kansrijken zien het niet meer zo zitten om te blijven strijden. Nieuwe kansrijken vinden het allemaal nog niet zo aantrekkelijk hier. Dus uitdaging genoeg voor de gemeente. Het artikel kan op deze website nog niet digitaal aangeleverd worden. We doen ons best. 

Hieronder de tekst van het volledige artikel, mocht u het hiernaast (ook bij vergroting als u erop klikt) niet kunnen lezen: 

Invoering van de Rotterdamwet heeft het eerder verslechterd. ’Raampoepert’ verbijstert politiek. 

ROTTERDAM – Rotterdamse gemeenteraadsleden hebben met open mond, en dichtgeknepen neus, kennis genomen van de problemen aan de Mathenesserdijk (Delfshaven). 

In deze krant klaagden gisteren bewoners over de teloorgang van hun straat. Illegale kamerverhuur, leegstand, onderhoudsachterstanden en – de klapper in asociaal gedrag – een uit het raam poepende pensionbewoner. 

De invoering van de Rotterdamwet in 2005 heeft de situatie in de straat volgens voorzitter Lensen van de Vereniging van Eigenaren (VvE), alleen maar slechter gemaakt. Met de Rotterdamwet werd een inkomenseis van 120 procent van het wettelijk minimumloon gesteld aan potentiële nieuwe inwoners van achterstandswijken. 

In de woningen die leeg kwamen te staan, keerde niemand terug. Betergesitueerden zijn amper te lokken, zeker niet nu steeds meer ramen worden dichtgespijkerd met hardboardplaten. Interventieteams die de naleving van regels moeten controleren, worden als ondoeltreffend gekenschetst. 

Ton Harreman van de PvdA heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college. Hij wil weten of de Rotterdamwet leidt tot langdurige leegstand en verloedering. Als dat zo is, mag het stadsbestuur meteen vertellen waar dit soort woonellende nog meer voorkomt en wat er aan wordt gedaan. 

VVD’er Hulman is verbaasd dat de problemen zich al zo lang voortslepen. De overlastgevende kamerverhuur onder en boven de woning van Frans en Riet van Weelden is in de optiek van het raadslid goed aan te pakken. 

De kamerverhuurder werkt volgens het echtpaar zonder de benodigde vergunningen en met bewoners die niet (allemaal) staan ingeschreven bij de gemeente. „Als er sprake is van illegale bewoning, dan kunnen overheidsdiensten met opsporingsbevoegdheden gewoon naar binnen. Daar moet gewoon iets aan gedaan worden,’’ aldus Hulman. 

„En het doen van de behoefte uit het raam is dermate misplaatst gedrag, een verstoring van de openbare orde, dat de politie moet ingrijpen.’’ 

Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam wijst kritiek op de Rotterdamwet van de hand. Waar het volgens Ronald Sørensen op stukloopt, is de gebrekkige steun die de interventieteams krijgen van het stadbestuur ’en vooral het deelraadsbestuur in Delfshaven’. „Zij zien die teams niet zitten. Vinden het repressief; willen overlastgevenden een tiende kans geven.’’ 

De interventie-ambtenaren worden in zijn ogen daardoor ook niet efficiënt ingezet. „Betaal ze wat meer zodat ze ook ’s avonds langs kunnen gaan. Dan zijn er meer bewoners thuis.’’ 

Wat het Leefbaar-raadslid betreft worden particuliere woningeigenaren die meerdere panden bezitten en illegaal verhuren aangepakt. Dat zou dan moeten door onteigening en openbare verkoop van het onroerend goed. 

Wethouder Hamit Karakus (PvdA, wonen) was gisteren niet in de gelegenheid te reageren. 

Vandaag aandacht voor onze VvE op RTV Rijnmond televisie.

Naar aanleiding van de krantenartikelen is vandaag een televisieinterview te horen tussen 16 en 18 uur op RTV Nieuws van Rijnmondtelevisie. Het TV-interview is zojuist opgenomen hier op straat en in de woning van voorzitter Lensen. Carlos Gonçalves (voorzitter deelgemeente Delfshaven), Patrick Boel (actieve eigenaar/bewoner en deels verhuurder van een pand verderop aan de dijk), Sam Lensen (bewoner Mathenesserdijk en voorzitter VvE) vertellen hun verhaal. Afspraken tussen de deelgemeentevoorzitter en Boel en Lensen worden volgende week gemaakt om verder te praten en tot actie te komen. 

De Rijnmond-nieuwsuitzending wordt elk heel uur herhaald tot morgenochtend vroeg!