Categorie archief: Omgeving

Brief aan wethouder Pastors

Vandaag heeft het bestuur van onze vereniging een brief gestuurd aan de wethouder Pastors van Rotterdam. Wij schreven hem eerder al een brief, waarin wij uitvoerig de problemen schetsten van onze vereniging van eigenaren en vroegen hem toen om financiële ondersteuning bij het opknappen van ons huizenblok, nadat deze ondersteuning vanaf 1999 elk jaar weer vanwege geldgebrek geweigerd was door de deelgemeente. In zijn schriftelijke reactie op deze brief schreef hij dat, omdat de middelen schaars zijn, er zorgvuldig wordt afgewogen waar ze worden ingezet. Dat is natuurlijk logisch. “Bij de gemeente ligt de prioriteit bij het aanpakken van de panden in de hotspotgebieden”, schreef de heer Pastors ons. Aangezien de Mathenesserdijk een hotspotgebied is en dáár, bij het inzetten van financiële middelen, de prioriteit ligt van de gemeente Rotterdam, heeft ons bestuur nu twee belangrijke vragen aan de wethouder gesteld. 

Wil je de gehele brief met ondermeer deze vragen lezen, klik dan even op deze link.

Kamervragen n.a.v. bezoek Tweede-Kamerlid

Na het bezoek van Groenlinks Tweede-Kamerlid Ineke van Gent aan ons huizenblok vorige week, zijn er door haar Kamervragen gesteld aan de ministers voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en voor Vreemdelingenzaken en Integratie over het spreidingsbeleid van de gemeente Rotterdam. Bij deze kamervragen is ook verwezen naar de website van onze Vereniging van Eigenaren.

We houden je t.z.t. via deze site ook op de hoogte van de schriftelijke antwoorden van de ministers die binnenkort zullen komen.

Tweede Kamer op bezoek bij onze VvE

Afgelopen zaterdag al had de voorzitter namens ons VvE-bestuur een gesprek met Arno Bonte, raadslid van Groenlinks in de gemeenteraad van Rotterdam. Arno was verheugd dat wij als Vereniging van Eigenaren de zaak aanhangig maken en gaat vragen stellen aan wethouder Pastors. Vandaag volgde de Tweede Kamer. In een interview, dat tegelijkertijd werd opgenomen door het VPRO-Radio 1 programma “De Ochtenden”, sprak Groenlinks Tweede Kamerlid mevrouw Ineke van Gent met de voorzitter van ons bestuur en met één van de gedupeerde huurders, Samir Benhmidouch. Uiteraard ging het over de keerzijde van het Rotterdamse hotspot- en spreidingsbeleid. Ook kwamen de bouwvallige kademuren aan onze achtertuinen ter sprake; een onderwerp waar maar geen duidelijkheid over komt en een situatie die levensgevaarlijk is. En dat terwijl “schoon, heel en veilig” het motto is van het gemeentebeleid! 

In het najaar zullen Tweede Kamer en Kabinet spreken over landelijke invoering van het Rotterdamse spreidingsbeleid. Groenlinks zal zeker kritische kantekeningen plaatsen. Het bezoek van Tweede Kamerlid mevrouw Ineke van Gent zal uitgezonden worden op Radio 1 bij het VPRO-programma “De Ochtenden”. Dit programma komt op dinsdag en vrijdag van 9-12 uur op de radio. Wil je het laatste nieuws blijven volgen, bezoek dan geregeld deze website!

Reactie vanuit de politiek

De politiek begint te reageren op de actie die wij hebben ingezet door benadering van de media aangaande de nadelige effecten in ons huizenblok van het spreidings- en hotspotbeleid van de gemeente Rotterdam.

Raadslid Arno Bonte zal zaterdag 13 augustus ook een bezoek brengen aan onze VvE. Ook de landelijke politiek heeft het bestuur van onze VvE al benaderd.

Het Rotterdamse Hotspotbeleid en onze Vereniging van Eigenaren

Het bestuur van onze Vereniging van Eigenaren in Rotterdam-Delfshaven heeft via een persbericht begin augustus 2005 bij de media, kranten en televisie, aandacht gevraagd voor de keerzijde van het spreidings- en hotspotbeleid dat door de gemeente Rotterdam gevoerd wordt. Aangezien onze straat in een hotspotgebied ligt, merken wij hier de gevolgen van. In de eerste week van augustus 2005 heeft de media er flink aandacht aan besteed. 

Download het persbericht als PDF » 

Kranten 
Zo plaatsten de Havenloods, de Telegraaf, het Rotterdams Dagblad al artikelen n.a.v. interviews met Peter Klein Gunnewiek (eigenaar 330a) en Sam Lensen (voorzitter VvE). Deze artikelen vind je ook op deze website. Ook de Volkskrant zal komend weekend een groot artikel plaatsen n.a.v. een interview dat zij hier afnamen. Andere kranten tonen zich ook geïnteresseerd. 

Televisie 
Verder heeft de regionale televisie in de nieuwsrubrieken interviews uitgezonden met Peter en Sam over deze kwestie. De filmpjes van RNN7 en RTV-Rijnmond zullen ook op deze website geplaatst worden. Verder toont ook de nationale televisie al interesse. 

De gemeente 
De gemeente Rotterdam heeft op onze initiatieven al een reactie gegeven. Via RTV-Rijnmond liet de gemeente weten dat wethouder Marco Pastors op vakantie is en dat de gemeente het sowieso moeilijk vindt om via de media op individuele verhalen te reageren. Vanuit de Afdeling Voorlichting van de Deelgemeente Delfshaven belde men met de voorzitter van onze VvE. Dit gesprek heeft nog niet veel opgeleverd, mogelijk omdat het vakantietijd is.

Grote belangstelling problemen hotspotgebieden

De problemen die wij begin deze week hebben aangekaart via de media worden her en der opgemerkt. Er is vanuit diverse hoek steeds meer belangstelling. Vandaag nam de fractie van Groenlinks in de gemeenteraad contact met de VvE op naar aanleiding van de televisie-uitzending bij RTV-Rijnmond. Wij hebben de problematiek uitgebreid besproken. Nader contact zal volgen. Eerder al reageerde de fractievoorzitter van de SP in de Rotterdamse gemeenteraad. Hij wil een gesprek met ons voeren na zijn vakantie over de problemen in ons blok. Ook van niet-politieke zijde is interesse: de Vereniging Eigen Huis zal onze kwestie binnenkort bespreken in de vergadering en mogelijk in haar maandblad de zaak aandacht geven. Inzake de problematiek rondom de kademuren die ernstig verval vertonen en waar maar geen duidelijkheid over komt (hotspotgebieden schoon, heel en veilig!!), heeft de Telegraaf nog interesse getoond in een mogelijk tweede interview met ons. Tenslotte is er vandaag contact geweest met de opiniebladen HP-De Tijd, Elsevier, Vrij Nederland en Revu. Tot zover de laatste informatie van vandaag.

Vogelvrij in Rotterdam?

Onderstaand bericht is vandaag naar de pers en diverse andere media doorgezonden: 

20060627-brief-gemeenteKansrijken in kansarme wijken krijgen er genoeg van! Rotterdams beleid werkt nog steeds averechts, vinden bewoners van een Vereniging van Eigenaren aan de Mathenesserdijk in Rotterdam-Delfshaven. 

De situatie, een jaar later. 
Lege huizen, houten platen of lappen voor de ramen, onduidelijke figuren die aan en aflopen in de late uren, ‘n bekladde voorgevel, “dichtgetimmerde” deur, geschreeuw en gehang in portieken…… Een achterbuurt? Ja, maar ook ons eigen huizenblok! 20051110-huis-vanhattum

Praktisch onverkoopbare woningen, toename autogarageoverlast, onveilige sfeer, verpauperde gevels, openbaar drankgebruik op plekken waar geen alcohol gedronken mag worden, drugsgebruikers, ronddolende prostituees, zwerfvuil. Een getto? Ja, maar ook onze eigen straat! 
En je zou verwachten dat na bijna 2 jaar hotspot- en spreidingsbeleid (Rotterdam Schoon, Heel en Veilig) de Mathenesserdijk juist grote stappen vooruit zou zijn gekomen. 

Bijna de helft onbewoond of verloederd. 
Bijna de helft van ons huizenblok staat leeg of wordt onordentelijk bewoond. En de andere helft blijft krachtige pogingen doen om het tij te keren. Dit door -zonder enige subsidie- ons huizenblok te renoveren en onze leefomgeving mooi en gezellig te houden. Tien eigenaar/bewoners onderhouden de gemeenteplantsoenen rond ons huizenblok. Goedwillende potentiële eigenaren worden nog steeds niet geënthousiasmeerd door het beleid. Wij hadden de huisjesmelkers enige jaren geleden bijna uit ons huizenblok. Door het gemeentebeleid zijn goedwillende eigenaren inmiddels al weer bijna in de minderheid. Dan kunnen er geen rechtsgeldige VvE-besluiten worden genomen wat het voortbestaan van een actieve Vereniging van Eigenaren definitief de das omdoet. 

Media-aandacht. 
We zijn bijna één jaar verder dan augustus 2005. Toen kreeg onze Vereniging van Eigenaren flinke media-aandacht en aandacht van politieke partijen in de gemeenteraad en Tweede Kamer. Toen al waarschuwde het bestuur van onze VvE uitgebreid voor de keerzijde van het Rotterdamse beleid. Toen al was 33% van ons huizenblok leeg of dubieus bewoond. Nu is dat bijna 50%. 

Kansarme buurt verlaten 
Wij hebben nog steeds het gevoel dat we niet dankzij maar ondanks de gemeente proberen ons stukje Mathenesserdijk Schoon, Heel en Veilig te houden. Ware het niet dat ook wij af en toe denken: “Hoelang houden wij dit nog vol? Is het niet beter je pand te koop te zetten en niet in een kansarme maar in een rijkere buurt te gaan wonen”. 
Wij dachten eigenlijk dat de gemeente Rotterdam dit nou juist niet wilde. Maar als je b.v van je huurder moet vernemen dat je als goedwillende bewoner en voorzitter van de Vereniging van Eigenaren verdacht wordt van illegale praktijken als illegale kamerverhuur, verloedering, achterstallig onderhoud en onveiligheid, dan zakt je de moed nog dieper in de schoenen (brief zie hiernaast). 

Hotspot- en spreidingsbeleid / Rotterdam ‘schoon, heel en veilig’. 
Wat zouden wij nou graag willen dat beleidsmakers van de gemeente Rotterdam eens wakker worden. Wanneer een wijk als Delfshaven niet verder hoeft te verloederen maar zichtbaar opknapt en niet alleen in theorie via politieke woorden. En ook niet alleen door het plegen van nieuwbouw. Want dat moet gezegd, nieuwbouw komt er. Maar of deze ‘dure appartementen’ ook verkocht gaan worden is volgens ons maar zeer de vraag. Want deze nieuwbouw in de omgeving staat voor een deel leeg.