Kamervragen n.a.v. bezoek Tweede-Kamerlid

Na het bezoek van Groenlinks Tweede-Kamerlid Ineke van Gent aan ons huizenblok vorige week, zijn er door haar Kamervragen gesteld aan de ministers voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en voor Vreemdelingenzaken en Integratie over het spreidingsbeleid van de gemeente Rotterdam. Bij deze kamervragen is ook verwezen naar de website van onze Vereniging van Eigenaren.

We houden je t.z.t. via deze site ook op de hoogte van de schriftelijke antwoorden van de ministers die binnenkort zullen komen.