Categorie archief: Omgeving

Interview journalist Algemeen Dagblad Rotterdam.

Vandaag is in ons huizenblok naar aanleiding van het afgelopen week op Ned. 3 uitgezonden televisieprogramma “Premtime” een journaliste langsgekomen. Het televisieprogramma besteedde uitgebreid aandacht aan ons huizenblok en de Rotterdamwet. De journaliste van het Algemeen Dagblad Rotterdam heeft twee gesprekken gevoerd in ons huizenblok, één met Frans van Weelden (secretaris VvE) en één met Sam Lensen(voorzitter VvE). 

De overlast van “Pension La Cave” en de ellendige burenoverlast die de familie van Weelden ervaart vanuit het illegaal pension op 346a1 is uiteraard aan de orde gekomen in het eerste gesprek. Alsmede de houding van de Dienst Stedebouw daarin. 

In het gesprek met Sam Lensen kwamen meer algemenere zaken aan de orde. In eerste instantie meldde hij de positieve punten. Dit is het contact met de wijkpolitie Bospolder-Tussendijken. Ook het goede contact met Mevrouw Wouterlood van de deelgemeente (buitenruimte) kwam aan de orde in relatie tot haar ondersteuning bij het door eigen bewoners onderhouden van onze groenvoorziening. 

Verder kwamen zaken aan de orde rondom de negatieve effecten die bewoners (zowel eigenaren als huurders) hier hebben ervaren van de Rotterdamwet. Maar vooral werd toegelicht waarom de gemeente Rotterdam juist blij zou moeten zijn met ons als groep actieve positieve (en zgn. kansrijke) bewoners die vooruit willen in dit stukje Rotterdam. En dat het zo jammer is dat in ons huizenblok voornamelijk tegenwerking wordt ervaren vanuit de gemeentelijke instantie dS+V.“Kansrijken willen aantrekken houdt ook in dat je zuinig moet zijn op de kansrijken die er (nog) wonen hier in Delfshaven.”, zei Lensen. 

Beide heren vonden het prettige interviews. Mogelijk al maandag of dinsdag zal het interview in het Algemeen Dagblad Rotterdam verschijnen

PREMTIME TV-opnames bij onze VvE gemaakt.

Deze week, woensdagmiddag, waren er televisieopnames bij onze VvE vóór ons huizenblok. Premtime, het kritisch actualiteitenprogramma van Prem 20061208-premRadhakishun op Ned. 2, had voorzitter Lensen benaderd vanwege de kritische blik van ons bestuur op de omgeving en het gemeentebeleid. Ditmaal inzake de Rotterdamwet die vorig jaar landelijk ingevoerd is door de regering Balkenende. Ook de andere bestuursleden en
één huurder werden daarna opgebeld om hun bijdrage te leveren. Afgelopen woensdag bezocht Prem met redactie en cameraploeg Lensen en ons huizenblok. Samen met ons als bewoners liep hij door de straat en bekeken we de (leegstaande) opgeknapte huizen en de nieuwbouw aan de éne kant. Maar tegelijk ook de rijen met garages, parkeeroverlast en hun vervuilde stoepen, de hele reeks dichtgespijkerde panden, vervallen historische pandjes en rondhangende leerlingen van de G.K. van Hogendorpschool. Ook Arno Bonte, raadslid Groenlinks Rotterdam, en Ronald Sörensen van Leefbaar Rotterdam kwamen bij ons langs om hun kijk op de situatie hier te geven. 

Kritiek van onze VvE blijft, dat opknappen goed is, maar dat de opgeknapte huizen te lang leegstaan. En leegstand is achteruitgang! En nieuwbouw van middeldure woningen om spreiding van bevolkingsgroepen te bereiken kan werken, maar dan moet de gemeente zich tegelijk inspannen voor behoud van zogenoemde “kansrijken” die er al wonen. Zeker de positief ingestelde bewoners die vooruit willen in de wijk. Nu voelen die zich hier eerder door de gemeente tegengewerkt en op allerlei fronten in de kou staan. Ook sociale woningbouw in de randgemeenten zou volgens ons VvE-bestuur gestimuleerd moeten worden in het kader van spreiding. 

Zinvol en kritisch. 
Het was een zinvolle en kritische middag. Contacten met de politici zijn weer gelegd. Wij als VvE blijven ons, waar we dat kunnen, op alle fronten inzetten voor een betere leefomgeving en een veilige en prettige wijk. De televisieuitzending van Premtime is op Ned. 2 op 2 of op 9 januari a.s. De definitieve datum volgt op deze site, of in uw programmagids.

Overlast Pension La Cave (2).

De overlast van Pension La Cave blijft maand in maand uit voortduren. Het pension, dat direct naast ons huizenblok is gelegen, is al lange tijd een bijna permanente bron van ergernis. Hoewel er, zoals wij eerder berichtten, met de pensionvergunning blijkbaar niks mis is, komt het interventieteam geregeld kijken. Als de overlastgevende bewoners zin hebben om open te doen, dan kan het team naar binnen. Natuurlijk wordt overlast ook aan de politie doorgegeven. Nog steeds bestaat de overlast uit schreeuwen vanaf de straat naar boven (geen gebruik maken van normale deurbel), gooien van afval op straat, dreigende taal uitslaan tegen omwonenden (in een andere taal, dus niet duidelijk wat er gezegd wordt), harde muziek vanaf boxen op balkons, hanggroepen, vervuilen van het aangrenzend plantsoen, zomaar op straat zetten van grofvuil, nachtelijke onrust etc. Naast bovenstaande overlast staat op dit moment een aanhanger al weken vóór de deur op straat (waar ieder ander een boete voor zou krijgen!). Mogelijk wordt de aanhanger gebruikt om allerlei goederen te verzamelen teneinde die vervolgens weer naar het thuisland van de eigenaresse te verschepen (De directeur van de G.K. van Hogendorpschool aan de overkant werkt in bepaalde projecten samen met de eigenaresse van La Cave.) Ook staat een stalen krat van zo’n 1000 l. aan de trap direct naast de tuinschutting. Ook in de tuin wordt een soort tuinoverkapping aangebouwd zonder vergunning. Een welstandscommissie zou er de rillingen waarschijnlijk van krijgen. De eigenaresse van La Cave stelt keer op keer dat zij machteloos staat tegenover het gedrag van al haar huurders…..

Interview bestuur in lokale krant.

Eerder meldde deze website al, dat er n.a.v. een persstuk een interview gehouden werd met het bestuur door een journalist van “de Havenloods”, een regionale krant. Voor wie hem niet in de bus kreeg vorige week, de krant is af te halen op nr. 328a. Hieronder de volledige tekst van het krantenartikel: 

‘Voor iets meer woon je aan het Weena’ 
door Ruud Knispel 

ROTTERDAM – “Ik durf er mijn handen niet voor in het vuur te steken hoe het er hier over vijf jaar uitziet.” Sam Lensen voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van een woningblok aan de Mathenesserdijk ziet ondanks het spreidingsbeleid geen vooruitgang. Het weren van kansarmen in achterstandswijken en het stimuleren dat kansrijken er komen wonen gebeurt in onder meer Delfshaven nu al twee jaar.

Wat Lensen betreft met een averechts effect. “Vorig jaar stond 33% procent van ons blok leeg of werd bewoond door dubieuze figuren, nu is dat al vijftig procent.” In de buurt rondom is het niet beter. Toegegeven, het oogt in de Mathenesserdijk, het gedeelte dat parallel loopt aan de Spangesekade al beter dan een paar jaar geleden. 
Verpauperde woningen zijn opgeknapt of zijn gesloopt en worden vervangen door nieuwbouw. Wie daar wil wonen moet enkele tonnen euro’s meebrengen. “Dat kun je als positief zien, maar het is de vraag in hoeverre de woningen gaan worden bewoond.” Lensen wijst op enkele door de gemeente opgeknapte woningen die al jaren leeg staan. Als goedwillend verhuurder snapt hij wel waarom. Het vinden van huurders is lastig, omdat die dus aan bepaalde eisen 
moeten voldoen, kansarmen zijn immers niet welkom. En onlangs kreeg hij een brief waarin er een controle op illegale bewoning werd aangekondigd. Dat zou een goed teken zijn, ware het niet dat aan de daadwerkelijke illegale bewoning elders in het blok niets gebeurt. Lensen: “Die illegale huurders worden er wel uitgezet, maar een dag later zitten er weer nieuwe in. Die betalen ook weer borg, dus het beleid speelt die huisjesmelkers in de kaart. En kunnen ze trouwens in hun computers niet zien dat ik hier al tien jaar woon en al tien jaar dezelfde huurder heb?”

Ook de situatie elders in de straat maakt dat Lensen wel begrijpt dat ‘kansrijken’ liever niet, zoals de gemeente graag ziet, in een kansarme buurt willen wonen, zelf weet hij ook 
niet hoe lang hij het nog volhoudt. “Moet je dat nou zien”, wijst hij 
op een ellenlange rij garages aan de overkant van de straat. “Dat is toch gewoon een getto. “Die zouden jaren geleden al moeten verhuizen naar de Spaanse Polder. Er gebeurt niets, er komen er alleen maar bij.” Rond zijn huis oogt het wel vrolijk, het perkje naast en de bloembakken voor zijn huis vol kleurig flora. Maar voor hoe lang nog. “Voor iets meer geld woon je aan het Weena en heb je die eeuwige strijd niet.” 

Tweede Kamer en Gemeenteraad SP op bezoek.

Vandaag bezocht een delegatie van de SP vanuit de Rotterdamse gemeenteraad en de Tweede Kamer der Staten Generaal ons huizenblok. De delegatie had een twee uur durend gesprek met Peter Klein Gunnewiek en Sam Lensen van ons bestuur. Het was een prettig en nuttig gesprek. Er werden ideeën van ons meegenomen, o.a. naar de Tweede Kamer (zoals: gemeentes leggen zwarte lijst van dubieuze eigenaren aan. Bij aankoop checkt notaris deze lijst. Zo kunnen huisjesmelkers geweerd worden) en wij kregen tips en ideeën mee vanuit de delegatie (zoals: wij proberen in gesprek te komen met hogere lagen van dS+V over m.n. de keuzes tot- en de wijze van controles interventieteams). Aansluitend werd een wandeling gemaakt over het stuk Mathenesserdijk vanaf de Lage Erfbrug tot de Mathenesserbrug en terug om een indruk te krijgen van de resultaten van twee jaar hotspot- en spreidingsbeleid van de gemeente. Afgesproken werd om in ieder geval over de dS+V contact te houden.

Overlast Pension La Cave (1).

De overlast van Pension La Cave blijft voortduren. Het pension, dat direct naast ons huizenblok is gelegen, is al lange tijd een bijna permanente bron van ergernis. Hoewel er met de pensionvergunning blijkbaar niks mis is (dat zal ongetw20060714-overlastijfeld gecontroleerd worden) is vandaag een officiële melding gedaan van de overlast bij het Meldpunt Overlast. Natuurlijk wordt overlast ook aan de politie doorgegeven. Dat moet men ook blijven doen bij overlast. Maar in z’n algemeenheid is de overlast vanuit het pension nu ook neergelegd bij het Meldpunt Overlast. 

Waarover gaat het? 
Wat is dan die overlast die vele bewoners in ons huizenblok ervaren? Het gaat om schreeuwen vanaf de straat naar boven (geen gebruik maken van normale deurbel), gooien van afval op straat, dreigende taal uitslaan tegen omwonenden (in een andere taal, dus niet duidelijk wat er gezegd wordt), harde muziek vanaf boxen op balkons, brommerracen, hanggroepen, vervuilen van het aangrenzend plantsoen, zomaar op straat zetten van grofvuil, nachtelijke onrust etc. etc. etc. Bewoners zijn het, na jaren, meer dan zat. Hopelijk heeft deze melding enig effect…..

“Vogelvrij in Rotterdam…” : politiek en media geïnteresseerd.

“Vogelvrij in Rotterdam…”. Zo beschrijven we onze positie in deze straat met “hotspotlabel” en in deze achterstandswijk. We doen er zelf werkelijk ALLES aan om als Vereniging van Eigenaren, maar ook vooral als goedwillende bewoners te overleven. Maar dat valt niet mee. Uit het ‘persbericht’, eerder geplaatst op deze website, moge blijken waarom.

We hangen aan een zijden draad.
Zo zou je het kunnen noemen. Er zijn goede contacten met de wijkpolitie, maar momenteel valt er zo’n “goed contact” tijdelijk weg en dan is het moeilijk nieuwe contacten op te bouwen. Het gevoel van veiligheid is afhankelijk van individuele contacten met bepaalde personen en daarmee dan een schijnveiligheid. Vallen er bij wijze van spreken één of twee goedwillende huiseigenaren weg, dan is een positieve stem-meerderheid in onze VvE weg en komt het hele huizenblok inclusief haar directe leefomgeving geen steek verder meer. We hebben één goed contact met een dame bij de deelgemeente, waardoor we degelijke ondersteuning krijgen bij het zelf (mogen) onderhouden van de plantsoenen rondom onze woningen. Valt dat éne contact weg, dan is ook “het lijntje” verdwenen. In die zin lijken contacten fragile en afhankelijk van één of twee personen.

Vogelvrij.
De gemeente doet misschien ha20060711-artikelHavenloodsar best kansarmen uit kansarme wijken te weren (alsof er dan kansrijken voor in de plaats komen?), maar de “kansrijken” die er al jarenlang wonen een handje helpen, HO MAAR!
We hangen wat dat betreft aan een zijden draad.

Politiek en media geïnteresseerd.
Politiek en media blijken inmiddels, een jaar na de media-aandacht (zie foto hierboven) en daarmee de politieke aandacht die ons blok kreeg, wederom geïnteresseerd. De SP-Tweede Kamerfractie en SP-gemeentefractie komen langs. Tweede Kamerfractie Groenlinks toont interesse. Er is weer contact met ‘n landelijke dagblad. Laten we hopen dat er nog veel meer aandacht komt voor onze zaak, onz
e straat, want we voelen ons vogelvrij verklaard in Rotterdam.

Meer info?
Voor meer informatie zie ook ons “nieuwsarchief” onderaan deze pagina èn de voorgaande berichten rondom deze kwestie.

1Vandaag Nederland 1

Vandaag, 23 november 2005, schonk het actualiteitenprogramma 1Vandaag op Nederland 1 aandacht aan onz20051123-peteroptv20051123-ikoptve VvE.

 Naar aanleiding van het interview dat de voorzitter van onze VvE gaf in het maandblad van de Vereniging Eigen Huis, belde 2Vandaag op.

Afgelopen vrijdagmiddag gaven de voorzitter en de penningmeester een interview af, vóór ons huizenblok. Dit interview vormde onderdeel van de uitzending van 1Vandaag van 23 november j.l.. Ook o.a. Arno Bonte, raadslid van Groenlinks te Rotterdam, is geïnterviewd. 

D’66 op bezoek bij onze VvE

2 november 2005: D’66 op bezoek bij onze VvE 
Gisterenavond hebben Kees van Loon, D’66-fractievoorzitter deelraad Delfshaven en Mea van Ravesteyn-Kramer, D’66-fractievoorzitter gemeenteraad Rotterdam, onze VvE bezocht. Er vond een gesprek plaats met 2 leden van ons bestuur. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van de media-aandacht die de afgelopen maanden besteed werd aan ons huizenblok. Het was een boeiende en nuttige gedachtewisseling over de problemen die in ons huizenblok ervaren worden rondom huisjesmelkers, huisvestingsbeleid, kademuren en de nadelige effecten van het Rotterdamse spreidings- en hotspotbeleid. Ook werden de goede contacten benadrukt die wij ervaren met de wijkpolitie Bospolder-Tussendijken en de wijkcoördinator van de deelgemeente (Gebiedskantoor Zuid / Bospolderstraat). 
Mevrouw van Ravesteyn-Kramer had nog wat goede tips voor onze VvE. Eerder kwamen al een delegatie van de gemeenteraadsfractie Groenlinks en mw. I. van Gent, van Groenlinks in de Tweede Kamer langs. In het novembernummer van het maandblad van de Vereniging Eigen Huis zal ook een artikel gepubliceerd worden over ons huizenblok. 

Spoeddebat over Spreidingsbeleid

De Telegraaf had gisterenavond een gesprek met de voorzitter van het bestuur van onze VvE naar aanleiding van een gepland spoeddebat in de gemeenteraad met de wethouder Fysieke Infrastructuur. De Telegraaf schrijft: De raadsfractie van Groenlinks in Rotterdam wil vanmiddag een spoeddebat met wethouder Marco Pastors over het huisvestingsbeleid van de gemeente. Eerder was de politieke partij al bij ons op bezoek naar aanleiding van de problemen in ons huizenblok in relatie tot het hotspot- en spreidingsbeleid. (bron De Telegraaf)