PREMTIME TV-opnames bij onze VvE gemaakt.

Deze week, woensdagmiddag, waren er televisieopnames bij onze VvE vóór ons huizenblok. Premtime, het kritisch actualiteitenprogramma van Prem 20061208-premRadhakishun op Ned. 2, had voorzitter Lensen benaderd vanwege de kritische blik van ons bestuur op de omgeving en het gemeentebeleid. Ditmaal inzake de Rotterdamwet die vorig jaar landelijk ingevoerd is door de regering Balkenende. Ook de andere bestuursleden en
één huurder werden daarna opgebeld om hun bijdrage te leveren. Afgelopen woensdag bezocht Prem met redactie en cameraploeg Lensen en ons huizenblok. Samen met ons als bewoners liep hij door de straat en bekeken we de (leegstaande) opgeknapte huizen en de nieuwbouw aan de éne kant. Maar tegelijk ook de rijen met garages, parkeeroverlast en hun vervuilde stoepen, de hele reeks dichtgespijkerde panden, vervallen historische pandjes en rondhangende leerlingen van de G.K. van Hogendorpschool. Ook Arno Bonte, raadslid Groenlinks Rotterdam, en Ronald Sörensen van Leefbaar Rotterdam kwamen bij ons langs om hun kijk op de situatie hier te geven. 

Kritiek van onze VvE blijft, dat opknappen goed is, maar dat de opgeknapte huizen te lang leegstaan. En leegstand is achteruitgang! En nieuwbouw van middeldure woningen om spreiding van bevolkingsgroepen te bereiken kan werken, maar dan moet de gemeente zich tegelijk inspannen voor behoud van zogenoemde “kansrijken” die er al wonen. Zeker de positief ingestelde bewoners die vooruit willen in de wijk. Nu voelen die zich hier eerder door de gemeente tegengewerkt en op allerlei fronten in de kou staan. Ook sociale woningbouw in de randgemeenten zou volgens ons VvE-bestuur gestimuleerd moeten worden in het kader van spreiding. 

Zinvol en kritisch. 
Het was een zinvolle en kritische middag. Contacten met de politici zijn weer gelegd. Wij als VvE blijven ons, waar we dat kunnen, op alle fronten inzetten voor een betere leefomgeving en een veilige en prettige wijk. De televisieuitzending van Premtime is op Ned. 2 op 2 of op 9 januari a.s. De definitieve datum volgt op deze site, of in uw programmagids.