Interview journalist Algemeen Dagblad Rotterdam.

Vandaag is in ons huizenblok naar aanleiding van het afgelopen week op Ned. 3 uitgezonden televisieprogramma “Premtime” een journaliste langsgekomen. Het televisieprogramma besteedde uitgebreid aandacht aan ons huizenblok en de Rotterdamwet. De journaliste van het Algemeen Dagblad Rotterdam heeft twee gesprekken gevoerd in ons huizenblok, één met Frans van Weelden (secretaris VvE) en één met Sam Lensen(voorzitter VvE). 

De overlast van “Pension La Cave” en de ellendige burenoverlast die de familie van Weelden ervaart vanuit het illegaal pension op 346a1 is uiteraard aan de orde gekomen in het eerste gesprek. Alsmede de houding van de Dienst Stedebouw daarin. 

In het gesprek met Sam Lensen kwamen meer algemenere zaken aan de orde. In eerste instantie meldde hij de positieve punten. Dit is het contact met de wijkpolitie Bospolder-Tussendijken. Ook het goede contact met Mevrouw Wouterlood van de deelgemeente (buitenruimte) kwam aan de orde in relatie tot haar ondersteuning bij het door eigen bewoners onderhouden van onze groenvoorziening. 

Verder kwamen zaken aan de orde rondom de negatieve effecten die bewoners (zowel eigenaren als huurders) hier hebben ervaren van de Rotterdamwet. Maar vooral werd toegelicht waarom de gemeente Rotterdam juist blij zou moeten zijn met ons als groep actieve positieve (en zgn. kansrijke) bewoners die vooruit willen in dit stukje Rotterdam. En dat het zo jammer is dat in ons huizenblok voornamelijk tegenwerking wordt ervaren vanuit de gemeentelijke instantie dS+V.“Kansrijken willen aantrekken houdt ook in dat je zuinig moet zijn op de kansrijken die er (nog) wonen hier in Delfshaven.”, zei Lensen. 

Beide heren vonden het prettige interviews. Mogelijk al maandag of dinsdag zal het interview in het Algemeen Dagblad Rotterdam verschijnen