D’66 op bezoek bij onze VvE

2 november 2005: D’66 op bezoek bij onze VvE 
Gisterenavond hebben Kees van Loon, D’66-fractievoorzitter deelraad Delfshaven en Mea van Ravesteyn-Kramer, D’66-fractievoorzitter gemeenteraad Rotterdam, onze VvE bezocht. Er vond een gesprek plaats met 2 leden van ons bestuur. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van de media-aandacht die de afgelopen maanden besteed werd aan ons huizenblok. Het was een boeiende en nuttige gedachtewisseling over de problemen die in ons huizenblok ervaren worden rondom huisjesmelkers, huisvestingsbeleid, kademuren en de nadelige effecten van het Rotterdamse spreidings- en hotspotbeleid. Ook werden de goede contacten benadrukt die wij ervaren met de wijkpolitie Bospolder-Tussendijken en de wijkcoördinator van de deelgemeente (Gebiedskantoor Zuid / Bospolderstraat). 
Mevrouw van Ravesteyn-Kramer had nog wat goede tips voor onze VvE. Eerder kwamen al een delegatie van de gemeenteraadsfractie Groenlinks en mw. I. van Gent, van Groenlinks in de Tweede Kamer langs. In het novembernummer van het maandblad van de Vereniging Eigen Huis zal ook een artikel gepubliceerd worden over ons huizenblok.