“Vogelvrij in Rotterdam…” : politiek en media geïnteresseerd.

“Vogelvrij in Rotterdam…”. Zo beschrijven we onze positie in deze straat met “hotspotlabel” en in deze achterstandswijk. We doen er zelf werkelijk ALLES aan om als Vereniging van Eigenaren, maar ook vooral als goedwillende bewoners te overleven. Maar dat valt niet mee. Uit het ‘persbericht’, eerder geplaatst op deze website, moge blijken waarom.

We hangen aan een zijden draad.
Zo zou je het kunnen noemen. Er zijn goede contacten met de wijkpolitie, maar momenteel valt er zo’n “goed contact” tijdelijk weg en dan is het moeilijk nieuwe contacten op te bouwen. Het gevoel van veiligheid is afhankelijk van individuele contacten met bepaalde personen en daarmee dan een schijnveiligheid. Vallen er bij wijze van spreken één of twee goedwillende huiseigenaren weg, dan is een positieve stem-meerderheid in onze VvE weg en komt het hele huizenblok inclusief haar directe leefomgeving geen steek verder meer. We hebben één goed contact met een dame bij de deelgemeente, waardoor we degelijke ondersteuning krijgen bij het zelf (mogen) onderhouden van de plantsoenen rondom onze woningen. Valt dat éne contact weg, dan is ook “het lijntje” verdwenen. In die zin lijken contacten fragile en afhankelijk van één of twee personen.

Vogelvrij.
De gemeente doet misschien ha20060711-artikelHavenloodsar best kansarmen uit kansarme wijken te weren (alsof er dan kansrijken voor in de plaats komen?), maar de “kansrijken” die er al jarenlang wonen een handje helpen, HO MAAR!
We hangen wat dat betreft aan een zijden draad.

Politiek en media geïnteresseerd.
Politiek en media blijken inmiddels, een jaar na de media-aandacht (zie foto hierboven) en daarmee de politieke aandacht die ons blok kreeg, wederom geïnteresseerd. De SP-Tweede Kamerfractie en SP-gemeentefractie komen langs. Tweede Kamerfractie Groenlinks toont interesse. Er is weer contact met ‘n landelijke dagblad. Laten we hopen dat er nog veel meer aandacht komt voor onze zaak, onz
e straat, want we voelen ons vogelvrij verklaard in Rotterdam.

Meer info?
Voor meer informatie zie ook ons “nieuwsarchief” onderaan deze pagina èn de voorgaande berichten rondom deze kwestie.