Grote belangstelling problemen hotspotgebieden

De problemen die wij begin deze week hebben aangekaart via de media worden her en der opgemerkt. Er is vanuit diverse hoek steeds meer belangstelling. Vandaag nam de fractie van Groenlinks in de gemeenteraad contact met de VvE op naar aanleiding van de televisie-uitzending bij RTV-Rijnmond. Wij hebben de problematiek uitgebreid besproken. Nader contact zal volgen. Eerder al reageerde de fractievoorzitter van de SP in de Rotterdamse gemeenteraad. Hij wil een gesprek met ons voeren na zijn vakantie over de problemen in ons blok. Ook van niet-politieke zijde is interesse: de Vereniging Eigen Huis zal onze kwestie binnenkort bespreken in de vergadering en mogelijk in haar maandblad de zaak aandacht geven. Inzake de problematiek rondom de kademuren die ernstig verval vertonen en waar maar geen duidelijkheid over komt (hotspotgebieden schoon, heel en veilig!!), heeft de Telegraaf nog interesse getoond in een mogelijk tweede interview met ons. Tenslotte is er vandaag contact geweest met de opiniebladen HP-De Tijd, Elsevier, Vrij Nederland en Revu. Tot zover de laatste informatie van vandaag.