Vogelvrij in Rotterdam?

Onderstaand bericht is vandaag naar de pers en diverse andere media doorgezonden: 

20060627-brief-gemeenteKansrijken in kansarme wijken krijgen er genoeg van! Rotterdams beleid werkt nog steeds averechts, vinden bewoners van een Vereniging van Eigenaren aan de Mathenesserdijk in Rotterdam-Delfshaven. 

De situatie, een jaar later. 
Lege huizen, houten platen of lappen voor de ramen, onduidelijke figuren die aan en aflopen in de late uren, ‘n bekladde voorgevel, “dichtgetimmerde” deur, geschreeuw en gehang in portieken…… Een achterbuurt? Ja, maar ook ons eigen huizenblok! 20051110-huis-vanhattum

Praktisch onverkoopbare woningen, toename autogarageoverlast, onveilige sfeer, verpauperde gevels, openbaar drankgebruik op plekken waar geen alcohol gedronken mag worden, drugsgebruikers, ronddolende prostituees, zwerfvuil. Een getto? Ja, maar ook onze eigen straat! 
En je zou verwachten dat na bijna 2 jaar hotspot- en spreidingsbeleid (Rotterdam Schoon, Heel en Veilig) de Mathenesserdijk juist grote stappen vooruit zou zijn gekomen. 

Bijna de helft onbewoond of verloederd. 
Bijna de helft van ons huizenblok staat leeg of wordt onordentelijk bewoond. En de andere helft blijft krachtige pogingen doen om het tij te keren. Dit door -zonder enige subsidie- ons huizenblok te renoveren en onze leefomgeving mooi en gezellig te houden. Tien eigenaar/bewoners onderhouden de gemeenteplantsoenen rond ons huizenblok. Goedwillende potentiële eigenaren worden nog steeds niet geënthousiasmeerd door het beleid. Wij hadden de huisjesmelkers enige jaren geleden bijna uit ons huizenblok. Door het gemeentebeleid zijn goedwillende eigenaren inmiddels al weer bijna in de minderheid. Dan kunnen er geen rechtsgeldige VvE-besluiten worden genomen wat het voortbestaan van een actieve Vereniging van Eigenaren definitief de das omdoet. 

Media-aandacht. 
We zijn bijna één jaar verder dan augustus 2005. Toen kreeg onze Vereniging van Eigenaren flinke media-aandacht en aandacht van politieke partijen in de gemeenteraad en Tweede Kamer. Toen al waarschuwde het bestuur van onze VvE uitgebreid voor de keerzijde van het Rotterdamse beleid. Toen al was 33% van ons huizenblok leeg of dubieus bewoond. Nu is dat bijna 50%. 

Kansarme buurt verlaten 
Wij hebben nog steeds het gevoel dat we niet dankzij maar ondanks de gemeente proberen ons stukje Mathenesserdijk Schoon, Heel en Veilig te houden. Ware het niet dat ook wij af en toe denken: “Hoelang houden wij dit nog vol? Is het niet beter je pand te koop te zetten en niet in een kansarme maar in een rijkere buurt te gaan wonen”. 
Wij dachten eigenlijk dat de gemeente Rotterdam dit nou juist niet wilde. Maar als je b.v van je huurder moet vernemen dat je als goedwillende bewoner en voorzitter van de Vereniging van Eigenaren verdacht wordt van illegale praktijken als illegale kamerverhuur, verloedering, achterstallig onderhoud en onveiligheid, dan zakt je de moed nog dieper in de schoenen (brief zie hiernaast). 

Hotspot- en spreidingsbeleid / Rotterdam ‘schoon, heel en veilig’. 
Wat zouden wij nou graag willen dat beleidsmakers van de gemeente Rotterdam eens wakker worden. Wanneer een wijk als Delfshaven niet verder hoeft te verloederen maar zichtbaar opknapt en niet alleen in theorie via politieke woorden. En ook niet alleen door het plegen van nieuwbouw. Want dat moet gezegd, nieuwbouw komt er. Maar of deze ‘dure appartementen’ ook verkocht gaan worden is volgens ons maar zeer de vraag. Want deze nieuwbouw in de omgeving staat voor een deel leeg.