“Het gesprek” is geweest: met open vizier vooruit kijken.

Gisterenmiddag om 16.00 uur vond het gesprek plaats op de Deelgemeente Delfshaven met bewoners van de Mathenesserdijk. Uiteindelijk kwam dit gesprek tot stand na een ontmoeting tussen PvdA-deelraadvoorzitter Gonçalves en bewoners Patrick Boel en Sam Lensen. 

20070203-delfshavenwapenPremtime. 
Deze ontmoeting vond plaats tijdens een televisieinterview op de Mathenesserdijk naar aanleiding van de uitzending van Premtime op Ned. 3 in januari 2007. In die uitzending sprak kritisch tv-presentator Prem met het bestuur van onze Vereniging van Eigenaren over de gevolgen van de Rotterdamwet. 

Delegatie van 9 man. 
Bewoners kwamen met een delegatie van 4 mensen, t.w. dhr. Patrick Boel (actief eigenaar van de dijk die zich al jaren inspant inzake de kadevernieuwing en zaken in onze straat en wijk.) en het voltallig bestuur van onze Vereniging van Eigenaren t.w. Frans van Weelden (secretaris), Peter Klein Gunnewiek (penningmeester) en Sam Lensen (voorzitter). De deelgemeente zat met 5 man sterk aan tafel, t.w. Peter Kalksma (beleidsadviseur Meldpunt Overlast), mr. Chris H.M. Reijmers (wijkcoördinator wijkkantoor Delfshaven Zuid), Cies de Theije (portefeuillehouder Fysiek, Communicatie en Bedrijfsvoering Deelgemeente Delfshaven), Jur Verbeek (stadsmarinier Delfshaven) en Carlos Gonçalves (voorzitter Deelgemeente Delfshaven). 

Hartelijk welkom.
 
Na een hartelijk welkom door Carlos Gonçalves begon het gesprek, dat in een rustige en prettige sfeer verliep. Het praatpapier dat bewoners eerder hadden toegemaild werd doorgelopen. We zijn bewust niet verzand in behandelen van aparte voorbeelden en zaken uit het verleden die allemaal zijn misgelopen Juist probeerde eenieder met open vizier vooruit te kijken. (wel is er ‘n afspraak tussen de stadsmaninier en de bewoner van één bepaalde woning binnen de VvE waar grote overlast ervaren wordt.) 

Kennismakend karakter. 
Het bijna twee uur durende onderhoud had een kennismakend karakter, waarin diverse gespreksitems nader werden besproken. De bewoners kregen uiteindelijk het advies om de problemen te bespreken met mr. Chris H.M. Reijmers (wijkcoördinator wijkkantoor Delfshaven Zuid) en indien zij er daar niet uit zouden komen, konden zij altijd de deelraad benaderen. Ook is het Meldpunt Overlast het punt om overlast te blijven melden. 

Nadere afspraak. 
Een nadere afspraak zal nu gemaakt moeten worden tussen mr. Reijmers en de bewoners. Voor een vergadering op 22 februari a.s. van de wijkveiligheidsmonitorgroep werden bewoners alvast door mr. Reijmers uitgenodigd. Na het gesprek van vanmiddag laten de bewoners dit weekend alles wat gezegd is eerst nog eens eventjes bezinken.