Nieuw huis in de gribus.

Een kijkje op de Mathenesserdijk en het is net een uit elkaar gevallen puzzel. Allerlei niet passende 20070127-Delfshavenbynight11692stukjes: rotzooi, duistere onveilige stukken, overlastgevende hangjeugd van/bij de G.K. van Hogendorpschool, afbraakpandjes, mooi opgeknapte Jugendstilwoningen, nette oude woningblokken, hele rijen stinkende garages, drugspanden, leuke restaurantjes, vervallen leegstand, opgeknapte oudbouw etc. etc. Een groot probleem dat we hier op de dijk ervaren is ondermeer, dat er een, voor ons, zo’n ‘onhelder’ beleid gevoerd wordt. 

In de gribus. 
Natuurlijk is nieuwbouw goed in oude wijken. Neem de van Dorp lokatie. Maar wie gaat of wil er wonen? Namelijk, het is her en der om de nieuwe woningen heen een rotzooitje. Mogelijk trekt dit dan voorlopig hoogstens mensen, die dat niets kan schelen. Bijvoorbeeld, hoe leuk de van Dorp locatie er ook uitziet op tekening, het zijn woningen waar je voor zo’n twee ton feitelijk in de gribus moet wonen. Kijk om je heen en loop de Mathenesserdijk eens af van begin tot eind… Overal op de Mathenesserdijk zijn hele stukken onverzorgd, onveilig, vervuild, dichtgespijkerd of vervallen. 

Wijntje in je vuile keuken. 
Soms begrijpen wij het beleid echt niet hier… Je hebt een hele vuile keuken vol troep, na een heftig feestje. Je gaat midden in de rotzooi alléén wat glazen wassen en opwrijven. De rest blijft een smerige bende. Smaakt een lekker wijntje dan goed, uit die glazen tussen opgestapelde pannen en vuile rommel? Nèt zo goed als dat de keuken schoon is, fris ruikt, schoon is en er een bloemetje staat? 

Wat zouden we o.a. willen? 
Wij als actieve positieve VvE op de dijk zetten ons, net zoals een aantal anderen, volledig in om de wijk veiliger, socialer, beter te maken. Laat de (locale) overheid nu eens goed nadenken en contact zoeken met vertegenwoordigers van al die mensen die vooruit willen in dit soort straten. Laten we samen dan eens kijken in de praktijk, dan vanachter een bureau. En overheid, geef de goedwillenden eens een steuntje in de rug bij al hun werkzaamheden om de buurt schoon, heel en veilig te houden. Iets meer dan 100,- per jaar opzoomergeld dus. Laat dat geld, gecontroleerd, terecht komen bij de mensen die er wat mee kunnen en willen in de praktijk van alledag. Moet je eens zien hoe de boel opknapt. En pas dan is nieuwbouw, in de intussen opgeknapte straten een uitdaging. Maar laat de goedwillenden niet wegtrekken, zoals nu gebeurd. Werk ze niet tegen. Aan de éne kant nieuwbouw om kansrijken te trekken, aan de andere kant weglopende kansrijken, waardoor de straat onfris en verpauperd blijft. Overheid, dat is krom! Wij willen hier vooruit, maar kunnen niet alles alleen zonder geld en zonder enige ondersteuning. Word eens wakker in die torens met bureau’s… 

De prijzen van de woningen op de te bouwen van Dorp lokatie zijn € 166.000 v.o.n. – € 226.000 v.o.n. (bron: http://www.qasa.nl/projecten/)