Vandaag weer in het Algemeen Dagblad (gewijzigd).

Vandaag staat op pagina 4 (weer) een flink artikel in het Algemeen Dagblad. Delen uit het interview met 20070117-krantAD17-1-07bewoners Riet en Frans van Weelden en met onze voorzitter van de VvE worden naast meningen gelegd van diverse politici zoals Harreman (PvdA), Hulman (VVD) en Sorensen (Leefbaar Rotterdam). Het stuk heeft als titel “Invoering van de Rotterdamwet heeft het eerder verslechterd. Raampoepert verbijstert politiek.” 


Gelukkig gaat het artikel niet zo zeer over de vervuiling vanuit Pension Le Cave aan onze dijk. Het artikel gaat vooral over de keerzijde van de Rotterdamwet zoals die op de Mathenesserdijk ervaren wordt. Kansrijken zien het niet meer zo zitten om te blijven strijden. Nieuwe kansrijken vinden het allemaal nog niet zo aantrekkelijk hier. Dus uitdaging genoeg voor de gemeente. Het artikel kan op deze website nog niet digitaal aangeleverd worden. We doen ons best. 

Hieronder de tekst van het volledige artikel, mocht u het hiernaast (ook bij vergroting als u erop klikt) niet kunnen lezen: 

Invoering van de Rotterdamwet heeft het eerder verslechterd. ’Raampoepert’ verbijstert politiek. 

ROTTERDAM – Rotterdamse gemeenteraadsleden hebben met open mond, en dichtgeknepen neus, kennis genomen van de problemen aan de Mathenesserdijk (Delfshaven). 

In deze krant klaagden gisteren bewoners over de teloorgang van hun straat. Illegale kamerverhuur, leegstand, onderhoudsachterstanden en – de klapper in asociaal gedrag – een uit het raam poepende pensionbewoner. 

De invoering van de Rotterdamwet in 2005 heeft de situatie in de straat volgens voorzitter Lensen van de Vereniging van Eigenaren (VvE), alleen maar slechter gemaakt. Met de Rotterdamwet werd een inkomenseis van 120 procent van het wettelijk minimumloon gesteld aan potentiële nieuwe inwoners van achterstandswijken. 

In de woningen die leeg kwamen te staan, keerde niemand terug. Betergesitueerden zijn amper te lokken, zeker niet nu steeds meer ramen worden dichtgespijkerd met hardboardplaten. Interventieteams die de naleving van regels moeten controleren, worden als ondoeltreffend gekenschetst. 

Ton Harreman van de PvdA heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college. Hij wil weten of de Rotterdamwet leidt tot langdurige leegstand en verloedering. Als dat zo is, mag het stadsbestuur meteen vertellen waar dit soort woonellende nog meer voorkomt en wat er aan wordt gedaan. 

VVD’er Hulman is verbaasd dat de problemen zich al zo lang voortslepen. De overlastgevende kamerverhuur onder en boven de woning van Frans en Riet van Weelden is in de optiek van het raadslid goed aan te pakken. 

De kamerverhuurder werkt volgens het echtpaar zonder de benodigde vergunningen en met bewoners die niet (allemaal) staan ingeschreven bij de gemeente. „Als er sprake is van illegale bewoning, dan kunnen overheidsdiensten met opsporingsbevoegdheden gewoon naar binnen. Daar moet gewoon iets aan gedaan worden,’’ aldus Hulman. 

„En het doen van de behoefte uit het raam is dermate misplaatst gedrag, een verstoring van de openbare orde, dat de politie moet ingrijpen.’’ 

Oppositiepartij Leefbaar Rotterdam wijst kritiek op de Rotterdamwet van de hand. Waar het volgens Ronald Sørensen op stukloopt, is de gebrekkige steun die de interventieteams krijgen van het stadbestuur ’en vooral het deelraadsbestuur in Delfshaven’. „Zij zien die teams niet zitten. Vinden het repressief; willen overlastgevenden een tiende kans geven.’’ 

De interventie-ambtenaren worden in zijn ogen daardoor ook niet efficiënt ingezet. „Betaal ze wat meer zodat ze ook ’s avonds langs kunnen gaan. Dan zijn er meer bewoners thuis.’’ 

Wat het Leefbaar-raadslid betreft worden particuliere woningeigenaren die meerdere panden bezitten en illegaal verhuren aangepakt. Dat zou dan moeten door onteigening en openbare verkoop van het onroerend goed. 

Wethouder Hamit Karakus (PvdA, wonen) was gisteren niet in de gelegenheid te reageren.