Monitorgroep Mathenesserdijk opgericht.

Vanavond is feitelijk de monitorgroep opgericht waarin sleutelfiguren van de dijk samen met overheden de problematiek en leefbaarheid op zullen pakken op onze Mathenesserdijk e.o.Eerder waren er contacten onderling maar de zaak is nu gebundeld. Zo’n 10 à 14 bewoners en deelnemers vanuit deelgemeente, politie en opbouwwerk vormen samen de groep die enige malen per jaar zullen samenkomen. De problematiek van de Spanjaardstraat is eerder ook via zo’n groep succesvol aangepakt. Aangezien er voldoende “versnippering” van bewoning en van activiteiten op de dijk is, is een brede delegatie zoals deze noodzakelijk. Fysieke inrichting, veiligheid en sociale samenhang zullen de hoofditems zijn. Een uitwerking van onderwerpen is er al op papier maar een eerstvolgende keer zal bundeling van alle punten en prioriteitenstelling aan de orde komen. Niet dat deze groep alles zal oplossen. Maar de groep zal er wel bovenop zitten! |Maar bewoners moeten vooral zelf ook actief blijven. 

Informatiestromen. 
Informatie naar bewoners en vanuit bewoners is in zo’n monitorgroep essentieel. Sleutelfiguren kunnen zo hun achterban informeren. En vanuit de achterban kunnen zaken weer in de monitorgroep aangekaart worden. Informatie en communicatie zullen hierdoor zeker verbeteren. Maar ook de problemen waar velen last van hebben zullen hopelijk worden aangepakt. Hoog op de prioriteitenlijst staan al de parkeerproblematiek en de garageoverlast. 

Wie zitten er in? 
Op deze website willen wij geen volledig namenlijstje noemen. Onze VvE is in elk geval goed vertegenwoordigd. Drie bewoners uit ons huizenblok zitten in de monitorgroep. Op de eerstkomende ledenvergadering van onze VvE zal nadere informatie worden verstrekt vanuit de monitorgroep.