11 april a.s. gesprek met bestuur G.K. van Hogendorpschool (herhaald bericht).

20070410-hogendorpschool10541Na het eerste initiatief -in juli 2005 !- dat onze VvE nam om de overlast door een aantal leerlingen van de v. Hogendorpschool op te lossen, wordt nu weer een volgende stap gezet. Op 11 april heeft (het bestuur van) onze vereniging een ontmoeting met het bestuur van de school. De onder bewoners van omliggende straten gehouden enquete wordt daar ondermeer besproken. Maar ook zeker de mislukte communicatie met de directeur van de school, ondanks de herhaalde en goede bemiddeling door de vorige buurtagent Victor Spencer in 2006. 

Bewoners verwijten de directeur telkens weer niet open te staan voor hun problemen en vooral niet bereidwillig te zijn ècht naar hen te luisteren. De VvE zette een enquete op om een laatste up-to-date beeld van de overlast te hebben. Er kwam een representatieve reactie op de enquete. Veel bewoners van en rond onze VvE geven in de enquete inderdaad nog steeds aan flinke overlast te ervaren van leerlingen. Er is ook nogal wat agressie ervaren door omwonenden. Ook bestaat er angst voor represailles door leerlingen als men hen aanspreekt. 

De overlast door de leerlingen van “de school zonder schoolplein” moet stoppen, maar ook de communicatie moet in feite goed en adequaat zijn. Zolang een school niet adequaat kan (wil?)communiceren met omwonenden is er iets geks aan de hand. Omwonenden kunnen niet allemaal gaan verhuizen omdat er een school staat. Iedereen moet in de buurt van een school eigenlijk zonder angst en overlast kunnen leven. De buurtagent Spencer vertrok helaas naar een andere functie en kon bewoners niet meer bijstaan. De nieuwe buurtagent volgt de zaak, toont ook oprechte interesse en is zeker bereid te helpen waar nodig. De bewoners zullen hem dan ook zeker vragen als dit nodig is. 

Trapje hogerop. 
Noodgedwongen zocht de VvE na de mislukte communicatie met de directeur vorig jaar november contact op met het schoolbestuur. Een trapje hogerop, uit noodzaak dus eigenlijk. Gelukkig hebben bewoners goede hoop op dit gesprek op 11 april. Uit het contacten tussen bewoners met het bestuurslid van de school blijkt bij deze man een grote bereidwilligheid tot oplossingen te komen en het mailcontact tot nu toe is open en prettig. 11 april zal een delegatie van bewoners het schoolbestuur bezoeken om de hele zaak te bespreken. Bewoners doen al bijna twee jaar allerlei pogingen de zaak adequaat op te lossen en dit is wéér een nieuwe stap in een hopelijk goede richting.