Gesprek bestuur G.K. van Hogendorpschool openhartig.


Het was gisteren een openhartig en bijzonder20070410-hogendorpschool10541 prettig gesprek met dhr. Joop de Bruin van het bestuur van de G.K. van Hogendorpschool aan de Mathenesserdijk.
Volgens bewoners een ware verademing na de moeizame gesprekken die zij ruim anderhalf jaar lang iedere keer weer opstartten met de schooldirecteur. Juist daarom zochten bewoners noodzakelijkerwijs, na een teleurstellend einde van de communicatie met de schooldirecteur, het schoolbestuur op.


Er werd gisteren in alle openheid tussen bewoners en meneer J. de Bruin gesproken over de geschiedenis van de overlast, de mislukte communicatie met de directeur die, volgens bewoners, eigenlijk niet wilde communiceren met bewoners, de bemiddelingspogingen van de politie, de uitslag van de buurt-enquete over de actuele overlast (die dhr. de. Bruin toegemaild gwekregen had), het ontbreken van een schoolplein en suggesties voor oplossingen daarvoor, en de uitwaaiering van leerlingen voor en na schooltijd naar andere plekken in de wijk waar ook overlast ervaren wordt, zoals de zogeheten ‘visplekken’. 

Ook werd een verzameling foto’s door bewoners overlegd van de overlastgevende jeugd van de G.K. van Hogendorpschool. Afspraken zijn gemaakt met het schoolbestuur om vooral verder te praten totdat de communicatie weer goed loopt met de school, want een school in een wijkdeel waar niet wordt gecommuniceerd met omwonenden kan nooit goed zijn, nee, zelfs uiteindelijk tegen de school werken. 

Volgende week zal opnieuw contact zijn tussen dhr. de Bruin en de omwonenden. Dan zal bekeken worden hoe we de communicatie met de school gaan vlottrekken. Het verleden willen bewoners niet alsmaar blijven oprakelen, maar vooral naar de actualiteit en de toekomst kijken. Wordt vervolgd dus!