Veel afwezigen tijdens vergadering Bewonersplatform.

20070203-delfshavenwapenGisterenavond, 10 maart, werd weer de kwartaalvergadering van het ‘Bewonersplatform Mathenesserdijk’ gehouden. Er waren helaas veel afwezigen. Op de vergadering werden standpunten uitgewisseld m.b.t. lopende zaken op de dijk. Onze VvE-leden worden hiervan altijd op de hoogte gebracht in de VvE-ledenvergaderingen(vast agendapunt). 
Monitorgroep.
Voorts wordt tijdens dit overleg altijd de agenda opgesteld voor de eerstvolgende vergadering van de ‘Monitorgroep Mathenesserdijk’. Daarin zitten behalve bewoners ook ambtenaren van de dS+V, deelgemeente, politie en indien aan de orde ook vertegenwoordigers van b.v. woningbouwcorporaties. De agendapunten, voor de komende Monitorgroepvergadering van donderdag 7 april aanstaande, zijn:

* voorbereiding evaluatie Regiegroep
* herinrichting Mathenesserdijk en schoolplein
* voortgang bestemmingsplan rond garages
* afvalcontainers
* sloop DOMA-gebouw (v. Dorp II)