Foute telling tijdens ledenvergadering.

Op de ledenvergadering van 6 april 2011 is tijdens een agendapunt over verkiezingen binnen onze VvE een telfout gemaakt door de vertegenwoordiging van ons administratiekantoor.Tijdens de behandeling van het agendapunt, kwam het tot een stemming. De uitslag daarvan is niet goed opgeteld. Gevolg was dat een voorstel afgewezen werd, dat had moeten worden aangenomen. Al tijdens het weekend van 9 en 10 april j.l. is het bestuur samengekomen om deze reden. Inmiddels is een rectificatie met toelichting aan alle leden gezonden, per brief en per e-mail. In de komende ledenvergadering zal over dit agendapunt weer gesproken worden.