Agendapunt “Financiële stukken”.

Bovengenoemd agendapunt verschijnt doorgaans in de VvE-voorjaarsvergadering op de agenda. Dit jaar zal op de ledenvergadering van 6 april a.s. dit punt niet worden behandeld, vanwege langdurig verblijf van één van de leden van de kascontrolecommissie in het buitenland. Het punt zal in 2011 daarom op de najaars-ledenvergadering worden behandeld.