Uitkomst ledenvergadering 3 december jl.

Tijdens de ingelaste ledenvergadering van 3 december jl. hebben de eigenaren een besluit genomen met betrekking tot de renovatie van de kopgevels conform de voorwaarden van een gekwalificeerde meerderheid (zie ook artikel 37 lid 5 van ons Splitsingsreglement).

De voorliggende vraag was met welke aannemer we in zee gaan om deze gevels te laten renoveren. Het hierop volgend besluit is unaniem genomen. De notulen van de vergadering zijn vandaag verzonden naar alle leden.