Renovatie: we gaan starten

Aannemer Huizer Bouw zal binnenkort conform ALV-besluit aanvangen met de kopgevelrenovatie. Volgende week (vanaf dinsdag 21 mei a.s.) wordt gestart met steigeropbouw bij nr. 346.

De voor- en achtergevel zijn in 2006 geheel gereinigd en gerenoveerd. De kopgevels zijn indertijd wel gereinigd maar niet gerenoveerd. Met deze vervolgrenovatie zal het gevelproject afgerond kunnen worden. Het bestuur zal de leden, in het bijzonder de eigenaren van de kopgevels, informeren middels nieuwsbrieven.

overlast
Gedurende de renovatie zal er gewerkt worden tussen ca. 07.00 en 17.00 uur. De betrokkenen spannen zich in overlast te minimaliseren.

 contact
Vragen of opmerkingen over het project? Neem contact op met het bestuur (info@vve-mathenesserdijk.nl).