Uitkomst ingelaste ledenvergadering 18 april 2012

In de ingelaste ledenvergadering van 18 april 2012 zijn, zoals besloten in de ledenvergadering van 20 maart 2012, de opties besproken rondom de (renovatie)werkzaamheden. Dit alles mede naar aanleiding van het feit dat een aantal eigenaren al langere tijd last hebben van lekkage.

Gezien de financiƫle situatie van de vereniging en de in het verschiet liggende werkzaamheden is er ook gesproken over de hoogte van de contributie.

De ledenvergadering heeft besloten om een informatieavond te organiseren. Tijdens deze avond worden de (renovatie)werkzaamheden toegelicht, krijgen de eigenaren alle relevante stukken en is er gelegenheid vragen te stellen. Na deze avond zal wederom een ledenvergadering volgen om hierover te stemmen. Dit alles met het oog om nog voor 1 juli a.s. een besluit te nemen over de werkzaamheden en de contributie.

Wanneer eigenaren voorafgaand aan deze avond informatie over de werkzaamheden etc. willen verkrijgen, kunnen zij de leden van de technische commissie hierover aan spreken. Ook zijn alle relevante stukken in te zien op het kantoor van onze vve-beheerder Van der Cammen Vastgoed (010-4141422). Alle leden krijgen binnenkort de notulen toegestuurd.